Kierunki studiów Wrocławnewrodzaje studiów WrocławStudiaStudia pedagogiczneStudia Wrocław

Studia pedagogiczne we Wrocławiu

Studia pedagogiczne we Wrocławiu to głównie oferta Uniwersytetu Wrocławskiego (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWR) i takie kierunki studiów jak PEDAGOGIKA oraz jednolite studia magisterskie na kierunkach PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA i PEDAGOGIKA SPECJALNA.

Oprócz oferty studiów pedagogicznych, przygotowanej przez Uniwersytet Wrocławski, studia pedagogiczne we Wrocławiu można również znaleźć na wrocławskich uczelniach niepublicznych. Oferują je np. Uniwersytet Dolnośląski DSW Wrocław, Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA we Wrocławiu. W zależności od wybranego kierunku studiów, uczelni oraz specjalności, kandydat na studia obiera określoną ścieżkę edukacyjną, a w konsekwencji zawodową. Warto dowiedzieć się więcej o różnicach pomiędzy poszczególnymi propozycjami kierunków pedagogicznych dostępnych we Wrocławiu.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Wrocławskim

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr) pozwalają poznać specyfikę rozwoju dzieci oraz nowoczesne sposoby edukacji najmłodszych.

Studenci budują także warsztat metodyczny, kładący nacisk na sposoby wspierające przyswajanie przez dzieci informacji o środowisku społeczno-przyrodniczym oraz na nauczaniu przedmiotów artystyczno-sprawnościowych. Zdobędziesz tu umiejętności skutecznego rozwiązywania sporów oraz zasad opieki nad dziećmi i zapobiegania problemom. Dodatkowo dowiesz się więcej na temat wyzwań stojących przed współczesnymi pedagogami.

Perspektywy zawodowe:

 • praca w przedszkolach,
 • nauczyciele klas 1-3,
 • placówki oświatowo-wychowawcze,
 • poradnie specjalistyczne,
 • zakłady pracy,
 • służba zdrowia,
 • instytucje profilaktyki społecznej,
 • wymiar sprawiedliwości.

Pedagogika na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW Wrocław

Kierunek studiów pedagogika, który ma w swojej ofercie Uniwersytet Dolnośląski DSW Wrocław, umożliwia opanowanie nowoczesnych i zróżnicowanych metod pracy z dziećmi i młodzieżą. 

W trakcie studiów zdobędziesz umiejętność swobodnego posługiwania się teoriami i metodami pedagogicznymi we własnej praktyce zawodowej. Poznasz także specyfikę pracy w poradniach specjalistycznych. Nauczysz się diagnozować potrzeby i możliwości dzieci i młodzieży, a także wspomagać ich rozwój. Opanujesz sposoby planowania, organizowania i realizacji działań edukacyjnych w instytucjach oświatowych.

Specjalności:

 • Edukacja małego dziecka
 • Pedagogika medialna z doradztwem w zakresie edukacji zdalnej
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami socjoterapii
 • Pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe

Perspektywy zawodowe:

 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • placówki wspomagające rodzinę,
 • instytucje przeciwdziałające patologiom społecznym,
 • placówki szkolne i pozaszkolne,
 • doradztwo zawodowe,
 • instytucje wspierające.

Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Wrocławskim

Studia na kierunku pedagogika specjalna, proponowane przez Uniwersytet Wrocławski, pozwalają poznać problematykę osób z niepełnosprawnością, chorobą przewlekłą, czy niedostosowaniem społecznym. W ostatnich latach znacząco zwiększyło się społeczne zainteresowanie tą dziedziną wsparcia, w ślad za czym wzrosło zapotrzebowanie na odpowiednich specjalistów.

Pedagogika specjalna koncentruje się na człowieku w każdej fazie jego rozwoju. Z tego powodu na studiach będziesz rozwijać się wyjątkowo wszechstronnie. Studia te będą od Ciebie wymagać zarówno osobistego zaangażowania i chęci pomocy, jak i solidnego wykształcenia merytorycznego oraz zdobywania różnorodnych umiejętności, w tym odkrywania własnego potencjału czy pokonywania różnorodnych trudności.

Specjalność:

 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Absolwenci tego kierunku znajdą pracę w publicznych i niepublicznych placówkach edukacyjnych, w których uczą się dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW Wrocław

Jeśli zdecydujesz się na studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, które ma w swojej ofercie Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW Wrocław, uzyskasz pełne kwalifikacje niezbędne do pracy w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.

Zdobędziesz najbardziej aktualną wiedzę oraz umiejętności i kompetencje przydatne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zajęcia są prowadzone przez specjalistów, nauczycieli i badaczy okresu dzieciństwa oraz praktyków edukacyjnych. Nauczysz się wspomagania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, diagnozowania ich potrzeb i możliwości. Poznasz innowacyjne metody organizowania pracy z grupami dzieci w różnym wieku i pochodzących z różnych środowisk.

Pedagogika w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Dzięki studiom na kierunku pedagogika w WSZ Edukacja zyskasz umiejętności kształcenia ludzi, wychowania i pracy opiekuńczej, poznasz też tajniki skutecznej komunikacji i kulisy negocjacji. Studenci uczestniczą w praktykach zawodowych w trakcie nauki, dzięki czemu dużo łatwiej znaleźć im pracę po studiach.

Program studiów z pedagogiki na WSZ Edukacja we Wrocławiu jest interdyscyplinarny, co oznacza, że studenci zdobywają wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, filozofii, antropologii i innych nauk społecznych. Taki holistyczny i wszechstronny program pozwala na lepsze zrozumienie procesów edukacyjnych i kompleksowych potrzeb uczniów.

Specjalności:

 • Socjoterapia z elementami pedagogiki resocjalizacyjnej
 • Profilaktyka uzależnień z elementami resocjalizacji
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami terapii pedagogicznej

Absolwenci tego kierunku mają szerokie możliwości rozwoju zawodowego. Mogą pracować jako nauczyciele (pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji nauczycielskich na studiach podyplomowych), pedagodzy szkolni, doradcy zawodowi, animatorzy kultury, trenerzy czy specjaliści ds. edukacji w różnych instytucjach publicznych i prywatnych.


Uzyskaj szczegółowe informacje o pedagogicznych kierunkach studiów we Wrocławiu, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów pedagogicznych we Wrocławiu i woj. dolnośląskim 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia pedagogiczne Wrocław. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów we Wrocławiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom we Wrocławiu:

Studia we Wrocławiu

Kierunki studiów we Wrocławiu

Rekrutacja na studia we Wrocławiu

Uczelnie Wrocław

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Jeden komentarz do “Studia pedagogiczne we Wrocławiu

 • We Wrocławiu mieszkam od urodzenia i tutaj rozglądałam się za uczelnią. Znalazłam jednak w wakacje super pracę, gdzie mogę dobrze zarobić i nie chciałam z niej rezygnować, Jednak swoją przyszłość widzę w pracy z dziećmi i dlatego wiedziałam, że muszę iść na studia. Wybrałam WSKZ bo ta uczelnia daje mi swobodę i pozowala uczyć się w dowolnym miejscu i czasie.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia