Kierunki studiówKierunki studiów WrocławStudia pedagogiczneStudia Wrocław

Pedagogika specjalna we Wrocławiu

Kierunek studiów pedagogika specjalna jest idealną propozycją dla kandydatów zainteresowanych wsparciem, terapią, edukacją, pomocą, resocjalizacją i rehabilitacją. Gdzie studiować pedagogikę specjalną we Wrocławiu?

Studia na kierunku pedagogika specjalna mają w swoich ofertach dwie wrocławskie uczelnie: Uniwersytet Wrocławski (Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr) oraz Uniwersytet Dolnośląski DSW. Sprawdź czym różnią się ich propozycje, jakie są dostępne specjalności.

Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Wrocławskim

Studia na kierunku pedagogika specjalna, które prowadzi Uniwersytet Wrocławski, koncentrują się na człowieku w każdej fazie jego rozwoju i pozwalają poznać problematykę osób z niepełnosprawnością, chorobą przewlekłą, czy niedostosowaniem społecznym. 

Proponowana specjalność:

 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Pedagodzy specjalni znajdują najczęściej zatrudnienie w publicznych i niepublicznych placówkach edukacyjnych, w których uczą się dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Po tych studiach możesz także znaleźć pracę jako nauczyciel, wychowawca, opiekun czy animator.

Perspektywy zawodowe:

 • przedszkola i szkoły ogólnodostępne (jako nauczyciel współorganizujący kształcenie – pedagog specjalny)
 • przedszkola i szkoły specjalne (jako nauczyciel dzieci i młodzieży z głębszą i głęboką NI, nauczyciel pedagog, nauczyciel terapeuta),
 • przedszkola i szkoły integracyjne lub oddziały i klasy integracyjne w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych (jako nauczyciel współorganizujący kształcenie – pedagog specjalny, nauczyciel terapeuta)
 • ośrodki szkolno-wychowawcze (jako nauczyciel dzieci i młodzieży z głębszą i głęboką NI, nauczyciel pedagog,  nauczyciel terapeuta)
 • ośrodki diagnostyczno-rehabilitacyjne (jako nauczyciel pedagog specjalny, nauczyciel terapeuta)
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne (jako nauczyciel pedagog specjalny, nauczyciel terapeuta)
 • poradnie specjalistyczne (jako nauczyciel pedagog specjalny, nauczyciel terapeuta)
 • placówki opieki zdrowotnej, (jako nauczyciel pedagog specjalny, nauczyciel terapeuta)
 • placówki wychowania pozaszkolnego (jako pedagog specjalny)
 • środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej (jako pedagog specjalny terapeuta)

Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW we Wrocławiu

Kierunek studiów pedagogika specjalna, który proponuje Uniwersytet Dolnośląski DSW Wrocław, pozwala uzyskać pełne kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego w oświatowych placówkach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych.

Zdobędziesz przygotowanie pedagogiczne bazujące na aktualnej wiedzy, praktycznych umiejętnościach i kompetencjach społecznych z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyk szczegółowych. Przygotujesz się do pracy edukacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej poprzez realizację praktyk zawodowych w specjalistycznych centrach rehabilitacyjnych. Możesz również zdobyć kwalifikacje logopedy – w zakresie diagnozowania logopedycznego, programowania terapii oraz jej realizacji u osób z zaburzeniami w komunikacji językowej o różnorodnej etiologii i patomechanizmie. Przygotujesz się także do pracy logopedycznej z osobami w różnym wieku: od noworodkowego po wiek starczy.

W trakcie pięcioletniego cyklu kształcenia wybór specjalności następuje po piątym semestrze; student może się specjalizować w jednej spośród subdyscyplin pedagogiki specjalnej. 

Specjalności:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Logopedia
 • Pedagogika terapeutyczna

Perspektywy zawodowe:

 • nauczyciel pedagog specjalny w placówkach oświatowych ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych,
 • pedagog specjalny w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, centrach rehabilitacyjnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, warsztatach terapii zajęciowej,
 • stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o propozycjach studiów na kierunku pedagogika specjalna na wrocławskich uczelniach, skorzystaj z linków na poniższej liście!

Kierunek pedagogika specjalna we Wrocławiu

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia pedagogiczne Wrocław. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów we Wrocławiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom we Wrocławiu:

Studia we Wrocławiu

Kierunki studiów we Wrocławiu

Rekrutacja na studia we Wrocławiu

Uczelnie Wrocław

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia