Kierunki studiów Wrocławrodzaje studiów WrocławStudiaStudia biologiczneStudia biotechnologiczneStudia Wrocław

Studia biologiczne i biotechnologiczne we Wrocławiu

O bogatej ofercie kierunków biologicznych we Wrocławiu przesądzają dwie uczelnie: Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Popularne studia biologiczne we Wrocławiu to np. BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, MIKROBIOLOGIA, czy BIOLOGIA CZŁOWIEKA.

Najwięcej propozycji biologicznych kierunków studiów przygotował dla kandydatów Uniwersytet Wrocławski. Studia biologiczne i biotechnologiczne prowadzi także Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, a jedną propozycję znajdziesz na Politechnice Wrocławskiej. Zależnie od wybranej uczelni oraz specjalności/specjalizacji możesz kształtować swoją ścieżkę naukową i zawodową.

Biologia na Uniwersytecie Wrocławskim

Studenci kierunku biologia, który prowadzi Uniwersytet Wrocławski, zdobywają wiadomości i umiejętności wielu nauk podstawowych oraz poznają kanon wiedzy biologicznej nauczany jako np. zoologia, botanika, mikrobiologia, genetyka czy fizjologia. Temu poświęcone są dwa pierwsze lata studiów. Począwszy od trzeciego roku ma miejsce ukierunkowanie zainteresowań poprzez kształcenie w ramach wybranej specjalności.

Specjalności:

 • biologia człowieka
 • biologia eksperymentalna
 • mikrobiologia
 • biologia środowiskowa
 • nauczycielska

Perspektywy zawodowe:

 • polskie i zagraniczne instytucje naukowo-badawcze,
 • laboratoria farmaceutyczne i kosmetyczne,
 • firmy biotechnologiczne,
 • jednostki zajmujące się planowaniem ergonomicznym,
 • policja,
 • instytucje rządowe i samorządowe związane z ochroną zasobów przyrodniczych,
 • parki narodowe i krajobrazowe,
 • agencje ds. zarządzania środowiskiem,
 • ogrody botaniczne i zoologiczne
 • fundacje i agencje popularyzujące naukę,
 • media.

Biotechnologia na Politechnice Wrocławskiej

Kierunek studiów biotechnologia, który ma w swojej ofercie Politechnika Wrocławska, zapewnia zdobycie gruntownej wiedzy biologicznej i chemicznej niezbędnej do zrozumienia i opisu procesów biochemicznych i biotechnologicznych, w szczególności w zakresie inżynierii bioprocesowej, biochemii, biologii molekularnej i inżynierii genetycznej, enzymologii, chemii bioorganicznej, analityki medycznej i projektowania nowych leków.

Studenci zdobywają również wiedzę o wykorzystaniu mikroorganizmów w charakterze szczepów użytecznych przemysłowo, potrafią zaplanować i zrealizować serie eksperymentów prowadzących do izolacji oraz oczyszczania białek, znają zasady i techniki hodowli kultur tkankowych, potrafią przygotować i przeprowadzić proces fermentacji wraz z jego kompletną analizą.

Perspektywy zawodowe:

 • przemysł biotechnologiczny (browary, produkcja środków spożywczych),
 • przemysł farmaceutyczny,
 • laboratoria medyczne (szpitale) i biochemiczne (policja, SANEPID itp.),
 • firmy związane z ochroną środowiska,
 • laboratoria badawcze (kariera naukowa),
 • kontrolne i diagnostyczne (diagnostyka laboratoryjna).

Bioinformatyka na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Podczas studiów na kierunku bioinformatyka, które proponuje Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, uzyskasz specjalistyczną wiedzę w zakresie biologii i informatyki, skupiając się szczególnie w obszarach genetyki oraz technik programowania.

Studenci tego kierunku zdobywają umiejętność pracy i programowania w środowiskach różnych systemów operacyjnych. Uczą się samodzielnie projektować bazy danych i programy komputerowe, w szczególności dedykowane zagadnieniom przyrodniczym i rolniczym, planować i wykonywać zadania badawcze, projekty lub ekspertyzy z zakresu biologii i informatyki zarówno samodzielnie jak i w ramach pracy grupowej.

Perspektywy zawodowe:

 • jednostki zajmujące się przetwarzaniem danych biologicznych,
 • firmy farmaceutyczne,
 • firmy bioinformatyczne,
 • laboratoria badawcze i usługowe,
 • jednostki naukowe placówek klinicznych,
 • ośrodki oceny genetycznej zwierząt i roślin.


Dowiedz się więcej o biologicznych i biotechnologicznych kierunkach studiów dostępnych we Wrocławiu, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów biologicznych we Wrocławiu 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia biologiczne Wrocław. Interesujesz się biologią, genetyką, mikrobiologią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia biologiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów we Wrocławiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom we Wrocławiu:

Studia we Wrocławiu

Kierunki studiów we Wrocławiu

Rekrutacja na studia we Wrocławiu

Uczelnie Wrocław

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia