Zarządzanie publiczne – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Kierunek zarządzanie publiczne jest dedykowany osobom, które w przyszłości zamierzają swoją karierę zawodową rozwijać w organizacjach publicznych i społecznych.

Zarządzanie publiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Zarządzanie Publiczne to kierunek interdyscyplinarny, łączący wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, ochrony zdrowia, podstaw prawa i administracji oraz politologii. Kierunek ten jest szczególnie dedykowany tym osobom, które w przyszłości zamierzają swoją karierę zawodową rozwijać w organizacjach publicznych i społecznych albo w organizacjach prywatnych i koncentrować się na praktykach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Praca we wskazanych organizacjach oznacza konieczność posiadania zdolności i umiejętności do łączenia wiedzy ekonomiczno-zarządczej z aspektami socjologiczno-politologicznymi. Zakres przekazywanej wiedzy oraz jej interdyscyplinarna perspektywa przyczynia się do budowania rzetelnych podstaw teoretycznych i praktycznych dla zrozumienia złożonych zjawisk społecznych i ekonomicznych i ich wpływu na procesy rozwoju społeczeństwa, państwa oraz gospodarki. W szczególności ważne jest kształtowanie umiejętności identyfikowania relacji między położeniem jednostek i grup społecznych a działaniami podejmowanymi przez podmioty publiczne, społeczne prywatne oraz zrozumienie mechanizmów podziału wynikających z teorii wyboru publicznego i konieczności zaspokajania tych potrzeb, które zostały wskazane jako ważne w procesie selekcji i w związku z tym finansowane ze środków publicznych.

Znaczenie efektywnego ekonomicznie i sprawiedliwego społecznie dostarczania usług publicznych jest najważniejszym wyzwaniem dla współczesnych państw co znajduje swoje odzwierciedlenie w wysokości alokacji przyznawanej przez Unię Europejską na realizację celów Polityki Spójności, stąd konieczność przygotowywania fachowych kadr do absorbcji wskazanych środków finansowych.

Zarządzanie Publiczne to nowatorski kierunek łączący wiedzę teoretyczną z rozwojem praktycznych kompetencji, dających nowe spojrzenie na działalność organizacji publicznych i społecznych. Dedykowany jest osobom, które cechuje humanistyczna wrażliwość, ale z drugiej strony chęć posiadania twardych umiejętności zarządzania, szczególnie publicznymi środkami finansowymi.

Specjalności na kierunku zarządzanie publiczne:

  • Zarządzanie ryzykiem w organizacjach
  • Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia

Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w administracji samorządowej i rządowej, jak również do pracy lub współpracy z organizacjami pozarządowymi. Bez trudu poradzi sobie także w biznesie. Cechują go umiejętności praktyczne, takie jak np.: umiejętność pracy zespołowej, twórcze rozwiązywanie problemów, elastyczność w podejściu do własnej kariery i zawodu, umiejętność tworzenia planów strategicznych, diagnozowania ryzyka, tworzenie systemów motywacji.

Więcej informacji o kierunkach związanych z zarządzaniem, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: Studia zarządzanie Katowice. Interesujesz się problemami zarządzania i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia z zarządzania w Polsce.

Więcej informacji o kierunkach ekonomicznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia ekonomiczne Katowice. Interesujesz się ekonomią, finansami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Sprawdź stronę studia ekonomiczne w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Katowicach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Katowicach:

Studia w Katowicach

Kierunki studiów w Katowicach

Rekrutacja na studia w Katowicach

Uczelnie Katowice

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Źródło; opis kierunku na stronie Uczelni :

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia