Kierunki studiówKierunki studiów CzęstochowaStudia CzęstochowaStudia informatyczne

Informatyka na UJD w Częstochowie

Przeglądasz informatyczne kierunki studiów w Częstochowie? Planujesz rozpocząć naukę w nowym roku akademickim? Dowiedz się więcej o kierunku Informatyka, który proponuje kandydatom Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie.

INFORMATYKA – studia I stopnia, inżynierskie

Specjalności:

  • Technologie internetowe
  • Grafika komputerowa
  • Inżynieria oprogramowania

Celem studiów informatycznych, które prowadzi Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, jest kształcenie specjalistów zdolnych pracować w sposób twórczy w różnych działach zastosowań technik komputerowych. Wybór specjalności po pierwszym semestrze, cały siódmy semestr praktyk. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych i uzyskują tytuł inżyniera Informatyki.

Specjalność: Technologie internetowe
Specjalność stworzona została z myślą o nauczaniu umiejętności praktycznych i rozwijaniu kompetencji w zakresie współczesnych technologii internetowych, stosowanych narzędzi, projektowania i programowania aplikacji webowych z dostępem do baz danych oraz wykorzystaniem elementów multimedialnych. W programie kształcenia na tej specjalności kładzie się szczególny nacisk na przedmioty związane z tworzeniem i wdrażaniem serwisów internetowych oraz integrowaniem aplikacji webowych z lokalnymi i rozproszonymi bazami danych. W zakresie języków i technik programowania studenci poznają m.in. języki: Java, Python, JavaScript oraz PHP. Istotnym elementem jest również nauka tworzenia i obróbki różnych formatów danych multimedialnych oraz ich przechowywania w dedykowanych bazach danych. Elementem wyróżniającym specjalność technologie internetowe jest obszerna wiedza z zakresu technik zapewnienia bezpieczeństwa aplikacji webowych, serwerów, serwisów, a także podstaw administrowania serwisami i serwerami internetowymi. Zdobyta wiedza przygotowuje do indywidualnego i zespołowego projektowania i programowania najnowszych aplikacji webowych.

Specjalność: Grafika komputerowa
Specjalność stworzona została z myślą o nauczaniu umiejętności praktycznych i rozwijaniu kompetencji w zakresie grafiki komputerowej i technik multimedialnych oraz grafiki wydawniczej, a także metod modelowania i animowania obiektów 2D i 3D z wykorzystaniem metod i środków informatyki. Potrafi praktycznie wykorzystywać najnowsze technologie z grafiki komputerowej oraz szybko dostosować się do wymogów i potrzeb rynkowych. W programie kształcenia na tej specjalności kładzie się szczególny nacisk na przedmioty związane z zagadnieniami graficznymi i multimedialnymi, w szczególności obróbka obrazów rastrowych, projektowanie grafiki wektorowej, grafiki 3D i animacji (w tym wizualizacji architektonicznych i gier 3D) przy użyciu narzędzi takich jak Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Corel Draw, Blender, 3D Studio Max.

Specjalność: Inżynieria oprogramowania
Specjalność stworzona została z myślą o nauczaniu zarówno podstaw teoretycznych informatyki, jak i efektywnego wykorzystywania technologii wspomagających proces programowania. Ponadto, student nabywa wiedzę dotyczącą norm bezpieczeństwa systemowego oraz potrafi racjonalnie zarządzać procesem wdrażania, a następnie utrzymywania nowych oprogramowań. Absolwent specjalności posiada bogatą wiedzę z zakresu systemów operacyjnych, języków i technik programowania, którą to wiedzę jest zobligowany regularnie poszerzać i weryfikować.


Więcej informacji na stronie Katedry Matematyki i Informatyki UJD w Częstochowie

ZOBACZ RÓWNIEŻ: UNIWERSYTET JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE – AKTUALNOŚCI, REKRUTACJA NA STUDIA

Opisy kierunków, więcej informacji o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia informatyczne Częstochowa. Interesujesz się informatyką i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia informatyczne w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Częstochowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Częstochowie:

Studia w Częstochowie

Kierunki studiów w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Uczelnie Częstochowa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia