Kierunki studiów Lublinrodzaje studiów LublinStudiaStudia filologiczneStudia humanistyczneStudia Lublin

Studia filologiczne w Lublinie

Nauka języków obcych i studia filologiczne cieszą się dużym powodzeniem wśród kandydatów na studia. Anglistyka (filologia angielska) to jeden z najpopularniejszych kierunków studiów w Polsce. Czy możesz dobrze poznać język angielski dzięki studiom w Lublinie? Jakich innych języków obcych można uczyć się na poziomie filologicznym? Czy jest duży wybór uczelni? A co z filologią polską?

Oferta lubelskich uczelni w kategorii “studia filologiczne” jest dosyć bogata, jeśli spojrzeć na oferowane filologie. Listę kierunków filologicznych znajdziecie poniżej. Jedno jest pewne – wszystkich bardziej znanych, powszechnie używanych w wielu krajach języków nauczysz się na studiach w Lublinie. Najwięcej propozycji z tego zakresu ma zdecydowanie Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, ale filologiczne kierunki studiów ma w swojej ofercie także Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Filologia niderlandzka na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Studia na kierunku filologia niderlandzka, które proponuje kandydatom KUL, to szansa na opanowanie języka niderlandzkiego, zdobycie umiejętności badawczych, umiejętności pracy z tekstem, efektywnego wyszukiwania i analizowania informacji, czy wykorzystywania komunikatorów sieciowych.

Studenci mają możliwość wyjazdów do krajów niderlandzkojęzycznych lub innych krajów Europy Środkowej w celu wzięcia aktywnego udziału w letnich kursach języka niderlandzkiego organizowanych przez Niderlandzką Unię Językową (Nederlandse Taalunie), lub stowarzyszenie Comenius.

Absolwenci będą przygotowani do pracy w placówkach oświatowych, kulturalnych, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka niderlandzkiego oraz w wydawnictwach, czasopismach, mediach elektronicznych, biurach tłumaczeń, w korporacjach o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym, również w szkołach językowych.

Ukrainistyka na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kierunek studiów ukrainistyka, który ma w swojej ofercie UMCS, pozwala poznać specjalistyczny język i terminologię – w zależności od wybranej specjalności.

Specjalności:

  • język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznej
  • język ukraiński w biznesie

Absolwenci ukrainistyki będą mogli pracować w placówkach związanych z obsługą ruchu granicznego lub turystyką. Zatrudnienie znajdą również w różnych instytucjach międzynarodowych, firmach i organizacjach związanych z Ukrainą oraz wspólnotą ukraińskojęzyczną. Znajomość języka ukraińskiego oraz kultury tego kraju przyda się do pracy w instytucjach kultury, fundacjach czy stowarzyszeniach zajmujących się integracją międzykulturową, ale także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury i realiów współczesnej Ukrainy. Swoją wiedzę absolwenci będą mogli wykorzystać też w urzędach i jednostkach samorządowych prowadzących współpracę transgraniczną z Ukrainą. Mogą również znaleźć zatrudnienie jako dziennikarze i eksperci w redakcjach różnych czasopism, środkach masowego przekazu zajmujących się problematyką Ukrainy i mieszkańców tego kraju.

Filologia angielska w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

Filologia angielska – propozycja studiów, którą przygotowała dla kandydatów Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie, pozwala nie tylko na zdobycie biegłej znajomości języka, ale także poznanie historii i kultury anglosaskiego, a w ramach specjalności również iberyjskiego kręgu językowego.

Absolwenci zdobywają wiedzę z zakresu historii, literatury, kultury krajów angielskiego i hiszpańskojęzycznego obszaru językowego, jak również wiedzę teoretyczno-literacką i językoznawczą.

Absolwenci są kompetentni do podjęcia zatrudnienia w placówkach dyplomatycznych, instytucjach samorządu lokalnego i placówkach kultury. Zdobyte umiejętności filologiczne dadzą absolwentom podstawy do pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, mediach i firmach zajmujących się Public Relations. Absolwenci znajdą również pracę w szkołach podstawowych, średnich, instytucjach prowadzących szkolenia kursowe, w charakterze tłumacza, a także organizacjach turystycznych

Uzyskaj szczegółowe informacje o filologicznych kierunkach studiów dostępnych dla kandydatów na studia w Lublinie:

Kierunki studiów filologicznych w Lublinie 2024

Na tej liście dominują propozycje dwóch uczelni państwowych: UMCS oraz KUL. Opisy kierunków oraz zasady rekrutacji znajdziesz na profilach uczelni – UMCS oraz KUL.

O kierunkach filologicznych dowiedzieć się możesz więcej dzięki stronie Studia filologiczne Lublin. Szukasz innych propozycji, poszukujesz dla siebie atrakcyjnej alternatywy na polskich uczelniach – zobacz – studia filologiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Sinologia w Lublinie

Studia na kierunku sinologia gwarantują studentom intensywną naukę języka chińskiego….

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia