Kierunki studiówKierunki studiów LublinStudia filologiczneStudia humanistyczneStudia Lublin

Filologia polska w Lublinie

Studia dla wszystkich, których fascynuje literatura, język, kultura. Dzięki studiom na kierunku filologia polska możesz znacznie poszerzyć swoje horyzonty. Dwie lubelskie uczelni przygotowały propozycje.

Studia na kierunku filologia polska proponują kandydatom Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Studia polonistyczne pozwolą Ci zyskać świadomość językową, literacką i kulturową, dadzą wiedzę, umiejętności i kompetencje do podjęcie różnorodnych aktywności zawodowych, wszędzie tam, gdzie doskonała znajomość fenomenu języka, literatury i kultury oraz narzędzi ich celowego tworzenia i przekształcania odgrywają ważną rolę.

Filologia polska na UMCS w Lublinie

Na studiach filologia polska na UMCS można wybrać jedną z trzech specjalności:

redaktorsko-medialna:

Dowiesz się tu wszystkiego, czego potrzebujesz, aby pracować w różnych mediach. Prasa, radio, telewizja, ale też nowe media – w teorii i praktyce poznasz zakres pracy redakcyjnej i dziennikarskiej. Spróbujesz swoich sił w różnych gatunkach dziennikarskich oraz dowiesz się, jakie są metody zdobywania i weryfikowania informacji. Są to umiejętności niezbędne w rzetelnej pracy medialnej.  

studium teatralne

Zajęcia z teorii, estetyki i historii teatru oraz dramatu dawnego oraz współczesnego. Nauka nie tylko analizy spektakli teatralnych, ale też prowadzenia warsztatów teatralnych. Coś dla tych, którzy kochają teatr oraz scenę i widzą dla siebie rolę właśnie na tym kierunku. Czujesz, że teatr i scena to Twój świat? Wybierz tę specjalność

nauczycielska

:Zdobędziesz tu wiedzę oraz praktyczne umiejętności psychologiczne, pedagogiczne i metodyczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela. Aby uzyskać kwalifikacje do pracy w szkolnictwie należy  kontynuować tę specjalność na studiach II stopnia. 

Po uzyskaniu tytułu licencjata możesz podjąć studia II stopnia na filologii polskiej lub innych kierunkach wymagających wiedzy humanistycznej. W zależności od ukończonej specjalności pracę znajdziesz w redakcjach prasowych, radiowych czy telewizyjnych lub w wydawnictwach książkowych. Możesz też pracować w mediach, placówkach i instytucjach kultury, działach promocji urzędów, banków, agencjach public relations i reklamowych. Swoich sił próbować możesz też w teatrach amatorskich czy redakcjach czasopism teatralnych.

Filologia polska na KUL w Lublinie

Studia na filologii polskiej na KUL to przygotowanie do pracy w zawodach wymagających specjalistycznej wiedzy i kompetencji w zakresie literatury i kultury polskiej oraz profesjonalnego posługiwania się językiem polskim, na przykład w redakcjach czasopism i redakcjach wydawnictw. Uczelnia oferuje trzy specjalizacje:

  • nauczycielska
  • krytyka literacka i artystyczna
  • teatralno-filmowa

Studia przygotowują do:

  • zawodu nauczyciela języka polskiego przy kontynuacji studiów w zakresie filologii polskiej II stopnia i po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej na studiach II stopnia
  • zawodu krytyka literackiego i teatralnego, animatora kultury, pracownika  instytucji kultury, mediów, organizacji pozarządowych w sektorze kultury po ukończeniu specjalizacji Krytyka literacka i artystyczna
  • pracy w teatrach (dyrekcje, działy literackie, archiwa, działy promocji), w szkołach (kierowanie kołami zainteresowań), w instytucjach kultury (muzea, centra kultury), w mediach (dziennikarstwo i publicystyka kulturalna w prasie, radiu, internecie), w organizacjach pozarządowych, w niezawodowym ruchu teatralnym (animatorzy i instruktorzy), w instytucjach zajmujących się współczesną kulturą audiowizualną oraz w ośrodkach specjalizujących się w organizacji widowisk po ukończeniu specjalizacji teatralno-filmowej

Zobacz film o kieurnku:

Kierunek filologia polska w Lublinie

O kierunkach filologicznych dowiedzieć się możesz więcej dzięki stronie Studia filologiczne Lublin. Szukasz innych propozycji, poszukujesz dla siebie atrakcyjnej alternatywy na polskich uczelniach – zobacz – studia filologiczne w Polsce.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia