Kierunki studiów ŁódźNoweStudia ŁódźStudia pedagogiczne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Łodzi

Interesują Cię studia pedagogiczne, a szczególnie kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Łodzi? Które łódzkie uczelnie wyższe mają go w swoich ofertach?

Czy warto studiować kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna?

Jak ważne jest kształcenie przedszkolne i wczesnoszkolne specjalnie nie trzeba nikogo przekonywać. Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pozwolą Ci zdobyć kwalifikacje pedagogiczne i nauczycielskie wymagane w pracy z dziećmi na najwcześniejszych etapach edukacji. Oczywiście nie są to studia dla wszystkich, ale już sam fakt, że myślisz o ich podjęciu, sugeruje, że możesz podsiadać predyspozycje do pracy z małymi uczniami.

Gdzie studiować kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Łodzi?

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna prowadzą w Łodzi: Uniwersytet Łódzki, Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi oraz Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Zapoznaj się z poszczególnymi propozycjami studiów na łódzkich uczelniach.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Łódzkim

Kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, proponowany przez Uniwersytet Łódzki, ma na celu wykształcenie specjalistów do pracy z dzieckiem, poczynając od okresu żłobkowego, a kończąc na edukacji wczesnoszkolnej.

Kształcenie w toku studiów obejmuje wiedzę, umiejętności oraz postawy społeczne. Zdobywana wiedza dotyczy przede wszystkim pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz młodszym szkolnym. Koncentruje się również wokół podstawowych teorii wychowania, uczenia się i nauczania, najważniejszych tradycyjnych i współczesnych nurtów i systemów pedagogicznych, struktury i funkcji systemu edukacji, celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowaniu instytucji oświatowych,  uczestników działalności edukacyjnej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych.

Absolwent tego kierunku posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie do pracy w przedszkolu, w klasach I – III szkoły podstawowej oraz w żłobkach i klubach dziecięcych. Absolwent ten posiada wiedzę pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, biologiczną i psychologiczną, stanowiącą teoretyczne podstawy działalności praktycznej w obszarze kształcenia, wychowania oraz organizacji instytucjonalnych warunków do harmonijnego rozwoju i edukacji dziecka/ucznia, także w zakresie diagnozy i organizacji pracy korekcyjno-kompensacyjnej na terenie żłobka, przedszkola i w szkole w klasach I-III. Jest przygotowany metodycznie do prowadzenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego w oparciu o podstawę programową oraz najnowsze tendencje w organizacji pracy z dzieckiem/uczniem na poziomie wczesnej edukacji.

W toku praktyki pedagogicznej absolwent nabywa przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli (zrealizował odpowiedni program praktyk w przedszkolu i szkole), umiejętności i wiedzę niezbędne do refleksyjnej obserwacji i analizy aktywności dziecka, projektowania pracy z dzieckiem/uczniem w różnych formach (indywidualnej, zespołowej i grupowej z uwzględnieniem różnicowania oddziaływań pod kątem możliwości, potrzeb i zdolności dziecka) oraz wykorzystania metod i technik poruszających różne typy aktywności dziecka/ucznia.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi (UNS)

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, prowadzone przez Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi, umożliwiają zdobycie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. Podstawowym celem według przyjętej koncepcji kształcenia jest wyposażenie studentów w wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, filozoficzną i aksjologiczną wspomagającą rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się, wykorzystywaną w codziennej pracy nauczycielskiej do efektywnego organizowania i wspierania integralnego rozwoju dziecka/ucznia oraz udzielania pomocy rodzicom/opiekunom w wychowaniu dziecka.

W toku studiów stwarzana jest możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu pedagogicznych i biopsychicznych podstaw edukacji elementarnej oraz kompetencji do organizowania i realizacji zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, w tym diagnozowania i wspierania rozwoju wychowanków, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Proces kształcenia kompleksowo przygotowuje do realizacji zadań nauczyciela: obejmuje zarówno przekazanie wiedzy merytorycznej, jak i metodycznej warunkującej podejmowanie efektywnej działalności edukacyjnej w obszarze poszczególnych metodyk, w tym nauczania języka obcego. Program bazując na współczesnych koncepcjach edukacyjnych, podejmuje zagadnienie integracji treści kształcenia w praktyce szkolnej oraz nowych trendów w edukacji, w tym działań innowacyjnych.

Po zakończeniu 5-letniego kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej absolwent uzyskuje pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w:

  • przedszkolach,
  • punktach i oddziałach przedszkolnych,
  • w klasach I – III szkoły podstawowej (z uwzględnieniem modelu edukacji zintegrowanej),
  • w tym również w przedszkolach i szkołach podstawowych z oddziałami/klasami integracyjnymi oraz w ramach realizacji idei edukacji włączającej.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (AHE)

Jeśli wybierzesz studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w AHE w Łodzi, będziesz kształcić się w zakresie dwóch bloków. Pierwszy z nich to podstawy edukacji małego i młodszego dziecka, drugi zaś to zajęcia warsztatowe i praktyczne w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sprawowania opieki w przedszkolu i szkole.

Studia zapewnią Ci przygotowanie pedagogiczne dające uprawnienia nauczycielskie do pracy w przedszkolu i szkole. Dowiesz się o współczesnych problemach pedagogiki i psychologii, co sprawi, że będziesz w stanie skutecznie rozwiązywać spory oraz zapobiegać problemom. Staniesz się specjalistą od wspierania rozwoju dziecka.

Po studiach znajdziesz pracę w charakterze nauczyciela w takich instytucjach, jak:

  • przedszkola publiczne i niepubliczne, Kluby Malucha,
  • szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne (klasy I-III; klasy integracyjne; nauczanie indywidualne),
  • domy małego dziecka,
  • alternatywne formy edukacji przedszkolnej,
  • szkolne oddziały przyszpitalne,
  • szkoły sanatoryjne.

Kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Łodzi

Więcej informacji o kierunkach pedagogicznych, ich opisy, informacje o zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie studia pedagogiczne Łódź. Interesujesz się zagadnieniami pedagogicznymi lub myślisz o pracy w instytucjach związanych z edukacją, nauką, albo organizowaniem szkoleń, chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Sprawdź stronę studia pedagogiczne w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Łodzi.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia