Studia pedagogiczne w Olsztynie

Kierunek PEDAGOGIKA to oferta zarówno olsztyńskich szkół państwowych jak i niepaństwowych. Trzy typowo pedagogiczne kierunki na Wydziale Nauk Społecznych UWM. PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA. Twój wybór uzupełniają propozycje uczelni niepublicznych np. Olsztyńska Szkoła Wyższa.

Wśród propozycji studiów pedagogicznych w Olsztynie największą uwagę zwracają te, które proponuje Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. W ofercie tej państwowej uczelni znaleźć można trzy najważniejsze kierunki pedagogiczne. Jedną z ciekawych propozycji są studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na UWM.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (UWM)

Kształcenie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, prowadzonym przez Wydział Nauk Społecznych UWM w Olsztynie, koncentruje się wokół przygotowania merytorycznego i przygotowania pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela w klasach I-III szkoły podstawowej, w przedszkolu i w placówkach dla dzieci młodszych.

Podczas pięcioletnich studiów kładziony jest nacisk na rozwój personalny studenta związany ze stawaniem się innowacyjnym, nowoczesnym i refleksyjnym nauczycielem. Na kierunku oferuje się specjalistyczne i profesjonalne przygotowanie do pracy z dziećmi w różnych obszarach, m.in.: językowym (język ojczysty i język angielski), matematycznym, artystycznym, społeczno-przyrodniczym, ruchowym czy informatycznym.

Atutem studiów są liczne praktyki zawodowe (ogólnopedagogiczne, wychowawczo-dydaktyczne, ciągłe, metodyki poszczególnych przedmiotów z praktyką), w ramach których studenci mają szansę na poznanie specyfiki pracy nauczyciela.

Obszary zatrudnienia absolwentów tego kierunku:

  • klasy I-III szkoły podstawowej,
  • przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach oraz inne formy wychowania przedszkolnego,
  • żłobki i inne placówki prowadzące edukację i opiekę dla dzieci do 3 lat.

Kierunki studiów pedagogicznych w Olsztynie 2023

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia pedagogiczne Olsztyn. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Olsztynie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Olsztynie:

Studia w Olsztynie

Kierunki studiów w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uczelnie Olsztyn

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia