Kierunki studiów CzęstochowanewStudia CzęstochowaStudia pedagogiczne

Pedagogika w Częstochowie

Wybierasz się na studia pedagogiczne w Częstochowie? Szczególnie interesuje Cię kierunek pedagogika? Zastanawiasz się, na której uczelni można studiować kierunek pedagogika w Częstochowie?

Kierunek pedagogika proponuje kandydatom uczelnia publiczna: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie oraz uczelnia niepubliczna: Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie.

Pedagogika na UJD w Częstochowie (Uniwersytecie Jana Długosza)

Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika, proponowane przez UJD w Częstochowie, w zależności od wybranej specjalności przygotowują studentów do pracy zawodowej w różnych instytucjach zajmujących się edukacją, opieką, resocjalizacją, szkoleniami, doradztwem itp.

Specjalności w ramach studiów I stopnia:

  • Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją;
  • Terapia pedagogiczna;
  • Doradztwo zawodowe i personalne.

Pedagogika w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie

Pedagogika – studia I stopnia, które prowadzi Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie, przygotowują do pracy w placówkach opiekuńczych, powiatowych i miejskich centrach pomocy rodzinie, instytucjach o charakterze interwencyjnym (policja, straż miejska, ośrodki interwencji kryzysowej, policyjne izby dziecka), specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w placówkach socjalizacyjnych (w domach dziecka, świetlicach środowiskowych), w ośrodkach terapii i poradniach dla osób uzależnionych, ośrodkach pomocy społecznej i pedagogicznej, służbach resocjalizacyjnych (zakładach karnych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich).

Specjalności:

  • Praca z niedostosowanymi społecznie i profilaktyka uzależnień;
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia zajęciowa.

Kierunek pedagogika w Częstochowie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia pedagogiczne Częstochowa. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Częstochowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Częstochowie:

Studia w Częstochowie

Kierunki studiów w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Uczelnie Częstochowa

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia