Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

uczelnia niepubliczna, Częstochowa
ul. Nadrzeczna 7, 42-200 Częstochowa, wsl.edu.pl/

Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie to miejsce, które odpowiada wyzwaniom społecznym, kulturowym i ekonomicznym. Biorąc na siebie społeczną misję, jaką niewątpliwie powinna spełniać uczelnia wyższa, WSL aktywnie działa na rzecz zwiększenia liczby zagranicznych studentów w Polsce.

Kierunki studiów - Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

studia I stopnia

  • FILOLOGIA ANGIELSKA
  • FILOLOGIA GERMAŃSKA
  • PEDAGOGIKA

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni: wsl.edu.pl/strefa-kandydata/

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: wsl.edu.pl/studia-podyplomowe/

Kontakt

ul. Nadrzeczna 7, 42-200 Częstochowa, Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie - aktualności z uczelni, rekrutacja, kierunki studiów

Lokalizacja

Studia w Częstochowie i województwie śląskim