Biologia w Kielcach

Studia na kierunku biologia proponuje w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Ten kierunek jest jedną z propozycji, które dla kandydatów przygotował Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Biologia, które prowadzi UJK w Kielcach, obejmują kształcenie w zakresie nauk biologicznych. Umożliwiają poznanie reguł rządzących reakcjami biochemicznymi i fizycznymi niezbędnych w interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych oraz poznanie mechanizmów działania procesów biologicznych na poziomie komórki i organizmu jako całości.

Głównymi celami kształcenia na kierunku Biologia jest:

 • przekazanie wiedzy o najważniejszych zjawiskach i procesach biologicznych, obserwowanych i opisywanych na różnych poziomach hierarchicznej organizacji życia,
 • wyrobienie umiejętności identyfikacji kluczowych zjawisk i procesów oraz ich opisu z użyciem podstawowych teorii biologicznych i kontekstu empirycznego,
 • przekazanie wiedzy o najnowszych i najważniejszych technikach i metodach badawczych stosowanych w naukach biologicznych oraz możliwości ich wykorzystania w praktyce, np. w biotechnologii i ochronie przyrody,
 • przygotowania absolwenta do samodzielnej lub zespołowej pracy analitycznej i badawczej, dyskusji wyników badań i obserwacji, formułowania opinii oraz pisania raportów z badań,
 • absolwenci kierunku Biologia przygotowani są do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Gdzie można szukać zatrudnienia po kierunku biologia?

 • w jednostkach naukowo-badawczych,
 • w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych,
 • w branży farmaceutycznej, kosmetycznej, biochemicznej,
 • w branży biotechnologicznej i diagnostycznej,
 • w instytucjach związanych z ochroną przyrody i środowiska,
 • w instytucjach związanych z edukacją ekologiczną.

Uczelnie prowadzące kierunek biologia w Kielcach

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia biologiczne Kielce. Interesujesz się biologią, genetyką, mikrobiologią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia biologiczne w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Kielcach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Kielcach:

Studia w Kielcach

Kierunki studiów w Kielcach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Uczelnie Kielce

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia