Pedagogika specjalna w Częstochowie

Kierunek pedagogika specjalna to studia jednolite magisterskie. W Częstochowie oferuje je jedna uczelnia. Jest nią Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza.

Nauka na kierunku pedagogika specjalna na UJD oferowana jest w dwóch specjalnościach – specjalność Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie.

Absolwent tego kierunku po UJD prezentuje się jako profesjonalista działający na rzecz jednostek, grup i środowisk niepełnosprawnych a także niedostosowanych społecznie oraz ich rodzin, zgodnie z tezą wyrównywania szans i koncepcją życia integracyjnego w edukacji, pracy i życiu codziennym.

W zależności od wybranej specjalności różnie przedstawiają się uzyskane kwalifikacje. Poznać warto szczegóły.

W rekrutacji pod uwagę brane są:

  • język polski
  • język obcy nowożytny
  • jeden przedmiot do wyboru

Uczelnie prowadzące kierunek pedagogika specjalna w Częstochowie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia pedagogiczne Częstochowa. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Częstochowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Częstochowie:

Studia w Częstochowie

Kierunki studiów w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Uczelnie Częstochowa

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia