Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Radomiu

Interesują Cię studia pedagogiczne? Chcesz wybrać kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Radomiu? Które radomskie uczelnie wyższe proponują go kandydatom?

Czy warto studiować kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna?

Jak ważne jest kształcenie przedszkolne i wczesnoszkolne specjalnie nie trzeba nikogo przekonywać. Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pozwolą Ci zdobyć kwalifikacje pedagogiczne i nauczycielskie wymagane w pracy z dziećmi na najwcześniejszych etapach edukacji. Oczywiście nie są to studia dla wszystkich, ale już sam fakt, że myślisz o ich podjęciu, sugeruje, że możesz podsiadać predyspozycje do pracy z małymi uczniami.

Gdzie studiować kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Radomiu?

Kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna mają w swoich ofertach Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu oraz Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu (UTH)

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, prowadzone przez UTH w Radomiu przygotowują do pracy w placówkach przedszkolnych oraz klasach 1-3 szkół podstawowych. Na studiach nabędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • pedagogiki i psychologii, dydaktyki, metodyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
  • kompetencji osobowościowych, merytorycznych oraz umiejętności metodycznych pozwalających na efektywne wykonywanie zawodu nauczyciela i wychowawcy w przedszkolu i szkole podstawowej;
  • efektywnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji stacjonarnej i zdalnej.

Ponadto UTH zapewni Ci:

  • odbycie praktyk zawodowych w znanych przedsiębiorstwach w kraju i regionie;
  • szerokie możliwości wyjazdów w ramach programu Erasmus+ na studia i praktyki zagraniczne do wielu uczelni z krajów tj.: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Turcji, Węgier, Włoch;
  • studia w przyjaznej atmosferze, miejsce w domu studenckim, możliwość rozwoju Twoich zainteresowań i hobby, uczestnictwo w życiu kulturalnym i sportowym Uczelni.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu

Jednolite studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, realizowane w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu, uwzględniają wszystkie standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

W toku studiów student poznaje problematykę rozwoju dzieci, uczy się obserwować i analizować kontekst społeczno-kulturowy przebiegu rozwoju oraz zdobywa wiedzę i umiejętności pedagogiczne umożliwiające organizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu oraz klasach 1-3 szkoły podstawowej i nabywa kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela.

Uczelnia zapewnia nie tylko kadrę składającą się z uznanych praktyków, ale także stawia na praktyczność nauczania. Student pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej ma możliwość uczestniczenia w zajęciach warsztatowych organizowanych w Pracowni Pedagogiki i Wczesnoszkolnej dzięki czemu jest lepiej przygotowany do pierwszych praktyk w szkołach i przedszkolach.

Uczelnie prowadzące kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Radomiu

Więcej informacji o kierunkach pedagogicznych, ich opisy, informacje o zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie studia pedagogiczne Radom.

Interesujesz się zagadnieniami pedagogicznymi lub myślisz o pracy w instytucjach związanych z edukacją, nauką, albo organizowaniem szkoleń, chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Sprawdź stronę studia pedagogiczne w Polsce.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Radomiu:

Studia w Radomiu

Kierunki studiów w Radomiu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uczelnie Radom

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia