Kierunki studiów SiedlcenewStudia prawniczeStudia SiedlceTOP SiedlceTop studia

Prawo w Siedlcach

Gdzie studiować kierunek prawo w Siedlcach? Twój wybór na ten moment ogranicza się do jednej uczelni.

Studia na kierunku prawo jako jednolite studia magisterskie realizuje w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym Uniwersytet w Siedlcach.

  • W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę prawniczą i nauczysz się stosowania norm prawnych w praktyce praktyczne
  • Będziesz potrafił identyfikować i rozwiązywać problemy prawne z wykorzystaniem narzędzi zgodnych z regułami sztuki prawniczej, w tym dorobku doktryny i orzecznictwa.
  • Po studiach znajdziesz zatrudnienie na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa, wymagających posiadania wiedzy prawniczej.
  • Albo rozpoczniesz działalność gospodarczą i podejmiesz się obsługi prawnej podmiotów prywatnych oraz pełnienia funkcji w życiu publicznym.
  • Możesz ubiegać się o przyjęcie na aplikację prawniczą: sądową, prokuratorską, radcowską, adwokacką, notarialną lub komorniczą.

Studia na kierunku prawo realizowane są jako profil praktyczny, dlatego student w ramach studiów zrealizuje łącznie 6 miesięcy praktyk w wymiarze 960 godzin w sądach, prokuraturach, kancelariach prawnych, jednostkach administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach, w których strukturze występuje dział kadr lub dział prawny.

Zasady rekrutacji na kierunek prawo na UPH w Siedlcach

Ostateczna liczba punktów, jaką otrzyma kandydat, liczona jest jako suma punktów z dwóch przedmiotów spośród: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Podstawą kwalifikacji są wyniki z części  pisemnej egzaminu maturalnego przeliczone na punkty w następujący sposób:

  • liczba punktów procentowych uzyskanych z przedmiotu na poziomie  podstawowym, według zasady 1%=1 pkt, albo liczba punktów uzyskanych z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, pomnożona przez 2.

W związku z powyższym kandydat może uzyskać do 200 punktów z jednego przedmiotu.

Kierunek prawo w Siedlcach

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie studia prawnicze w Siedlcach. Chcesz studiować na kierunku prawniczym lub administracyjnym, ale nadal zastanawiasz się nad wyborem miasta? Zobacz, jakie masz możliwości na stronie studia prawnicze w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Siedlcach.

Studia w Siedlcach

Kierunki studiów w Siedlcach

Rekrutacja na studia w Siedlcach

Uczelnie Siedlce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia