Kierunki studiów Radomrodzaje studiów RadomStudiaStudia pedagogiczneStudia Radom

Studia pedagogiczne w Radomiu

Studia pedagogiczne takie jak kierunek pedagogika, pedagogika specjalna oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to oferta, którą dla kandydatów przygotował Uniwersytet Radomski. Kandydaci na studia pedagogiczne w Radomiu mogą wybierać w specjalnościach. Poznaj szczegóły. Może zainteresują Cię studia z oferty uczelni niepublicznej, taką przygotowała np. Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu.

Najważniejsze kierunki pedagogiczne, czyli pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna oraz pedagogika dostępne są dla kandydatów na radomskich uczelniach. Studia pedagogiczne podjąć można zarówno na uczelni państwowej oraz niepaństwowej.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Radomskim

Jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, które proponuje Uniwersytet Radomski, przygotowują do pracy w placówkach przedszkolnych oraz klasach 1-3 szkół podstawowych.

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki i psychologii, dydaktyki, metodyki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, kompetencji osobowościowych, merytorycznych, umiejętności, jak również efektywnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji stacjonarnej i zdalnej.

Pedagogika w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu

Kierunek pedagogika, który ma w swojej ofercie Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu, kształci kadry do prowadzenia działalności oświatowej, organizacyjnej, terapeutyczno-rehabilitacyjnej i socjalnej.

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu nauk pedagogicznych, w tym m.in.: profilaktyki społecznej i resocjalizacji, pedagogiki specjalnej oraz terapii pedagogicznej, doradztwa zawodowego i pedagogiki pracy, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i pracy socjalnej. Studia umożliwiają organizowanie oraz prowadzenie pracy wychowawczej i dydaktycznej, kierowanie zespołami ludzkimi i placówkami oświatowymi, a także rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów jednostek, grup i społeczności.

Specjalności:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
 • Coaching i mentoring
 • Pedagogika senioralna
 • Pedagogika społeczna
 • Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Perspektywy zawodowe:

 • szkolnictwo,
 • placówki oświatowo-wychowawcze,
 • poradnie specjalistyczne,
 • przedsiębiorstwa,
 • placówki służby zdrowia,
 • ośrodki pomocy społecznej i pedagogicznej,
 • sądownictwo,
 • służby resocjalizacyjne (zakłady karne, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich), instytucje o charakterze interwencyjnym (policja, ośrodki interwencji kryzysowej, policyjne izby dziecka), opiekuńczym (pogotowia opiekuńcze, ośrodki adopcyjne, świetlice szkolne i środowiskowe, domy opieki) i terapeutycznym (ośrodki terapii zajęciowej, świetlice terapeutyczne).

Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Radomskim

Studia na kierunku pedagogika specjalna, które prowadzi Uniwersytet Radomski, uczą metod pracy w szkole włączającej, integracyjnej i specjalnej oraz wspierania samodzielności osób dorosłych z niepełnosprawnością.

W zależności od  wybranego zakresu absolwenci będą przygotowani do edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną lub edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Perspektywy zawodowe:

 • przedszkola,
 • szkoły specjalne, integracyjne i ogólnodostępne,
 • poradnie rehabilitacyjne,
 • centra wsparcia rodziny,
 • świetlice środowiskowe,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem.

Uzyskaj szczegółowe informacje o pedagogicznych kierunkach dostępnych dla kandydatów na studia w Radomiu, wybierając interesujące Cię propozycje z poniższej listy:

Kierunki studiów pedagogicznych w Radomiu 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia pedagogiczne Radom. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Radomiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Radomiu:

Studia w Radomiu

Kierunki studiów w Radomiu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uczelnie Radom

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Jeden komentarz do “Studia pedagogiczne w Radomiu

 • Rozważałam wybór tych uczelni, ale ostatecznie zdecydowałam się na studia online i WSKZ. 😀 Sama decyduje o tempie nauki, nikt mi nie mówi też kiedy się uczyć. Na spokojnie sobie wiedzę przyswajam.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia