Studia pedagogiczne w Częstochowie

Gdzie w Częstochowie studiować kierunek pedagogika? To oferta zarówno częstochowskich szkół państwowych jak i niepaństwowych. Uczelnie prześcigają się w propozycjach różnych specjalności. Poznaj je na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Tu również taki kierunek jak: pedagogika specjalna. Studia pedagogiczne oferuje też Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie.

Wśród propozycji studiów pedagogicznych w Częstochowie warto szczególną uwagę poświęcić propozycji kierunków, które dla kandydatów przygotował Uniwersytet Jana Długosza. Uczelnie proponuje dwa kierunki realizowane jako studia jednolite magisterskie: pedagogika specjalna i pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia licencjackie na kierunku pedagogika.

Pedagogika na UJD w Częstochowie (Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza)

Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika, proponowane przez UJD w Częstochowie, w zależności od wybranej specjalności przygotowują studentów do pracy zawodowej w różnych instytucjach zajmujących się edukacją, opieką, resocjalizacją, szkoleniami, doradztwem itp.

Specjalności w ramach studiów I stopnia:

  • Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją;
  • Terapia pedagogiczna;
  • Doradztwo zawodowe i personalne.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na UJD w Częstochowie

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite magisterskie, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym) to propozycja Wydziału Nauk Społecznych UJD w Częstochowie. W programie nauczania znajdują się m.in. podstawy pedagogiki, podstawy psychologii dla nauczycieli, teoria wychowania i współczesne koncepcje wychowania, psychologia rozwojowa dzieciństwa, teoretyczne podstawy edukacji przedszkolnej, teoretyczne podstawy dydaktyki w zakresie różnych przedmiotów (język polski, matematyka, język obcy, wychowanie fizyczne), podstawy logopedii, czy teoretyczne podstawy edukacji muzycznej, technicznej i zdrowotnej.

Ważnym elementem studiów są także praktyki. Absolwenci kierunku uzyskują wiedzę i umiejętności niezbędne do nauczania dzieci w placówkach przedszkolnych i w zakresie szkoły podstawowej (klasy I – III).

Przed ostatecznym wyborem dowiedz się więcej o kierunkach. Poznaj specjalności, zasady rekrutacji oraz perspektywy zawodowe absolwentów.

Kierunki studiów pedagogicznych w Częstochowie 2023

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia pedagogiczne Częstochowa. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Częstochowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Częstochowie:

Studia w Częstochowie

Kierunki studiów w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Uczelnie Częstochowa

Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia