Kierunki studiówKierunki studiów SiedlceStudia pedagogiczneStudia Siedlce

Pedagogika w Siedlcach

Studia na kierunku pedagogika to prosto wytyczona ścieżka do uzyskania wiedzy o tym, jak kształcić i wychowywać i przy tym dbać o własny rozwój. Studia proponuje kandydatom Uniwersytet w Siedlcach

Studia na kierunku pedagogika, które dla kandydatów przygotował Uniwersytet w Siedlcach, to propozycja zdobycia tytułu licencjata i przede wszystkim wielu przydatnych umiejętności, które uczynić mogą z absolwenta wybitnego nauczyciela, pedagoga, wychowawcę. UWS realizuje nauczanie w ramach specjalności, które warunkują zdobycie określonych kompetencji i mogą wyznaczyć precyzyjnie ścieżkę zawodową absolwenta. Proponowane specjalności:

  • opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
  • opiekun i wychowawca dziecka
  • doradztwo zawodowe i personalne

Specjalności i profil absolwenta

Absolwent specjalności opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu kontaktowania się z seniorami, zaspokajania wyrażanych przez nich potrzeb, inicjowania i stymulowania ich aktywności oraz z zakresu szeroko rozumianego wsparcia osób starszych w ich dalszym aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym. Po ukończeniu specjalności absolwent uzyskuje uprawnienia pedagogiczne obejmujące szerokoprofilowe wykształcenie kierunkowe oraz przygotowanie praktyczne obejmujące praktyki, warsztaty, pracownie, laboratoria, treningi. Absolwent może podjąć pracę w domach pomocy społecznej, hospicjach, domach spokojnej starości lub w środowiskowych domach samopomocy, jak również w prywatnych domach opieki, w charakterze asystenta osoby starszej (w jej środowisku domowym oraz instytucjach pomocy społecznej). Może także rozpocząć własną działalność w charakterze doradcy, asystenta osoby starszej w wymiarze organizacyjnym, opiekuńczo-wychowawczym i usługowym.

Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną zna zasady prowadzenia działań opiekuńczych i wychowawczych oraz funkcjonowania państwowego i społecznego systemu opieki wobec dzieci i młodzieży. Posiada umiejętności z zakresu samodzielnej identyfikacji problemów i zadań w obszarze wychowania i opieki oraz sposobów ich rozwiązywania lub realizacji. Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć w placówkach opieki całkowitej, w placówkach opieki częściowej, placówkach szkolnych (pedagog szkolny), w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, centrach pomocy rodzinie, miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej, domach samotnej matki, w ośrodkach wsparcia społecznego i zagrożeń rozwojowych.

Absolwent specjalności opiekun i wychowawca dziecka jest przygotowany do pracy z dzieckiem i jego rodziną. Uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu kontaktowania się z dzieckiem, zaspokajania wyrażanych przez nich potrzeb, inicjowania i stymulowania ich aktywności oraz z zakresu szeroko rozumianego wsparcia dzieci w ich aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym. Po ukończeniu specjalności absolwent uzyskuje przygotowanie pedagogiczne obejmujące szerokoprofilowe wykształcenie kierunkowe oraz przygotowanie praktyczne obejmujące praktyki i warsztaty. Absolwent tej specjalności zdobywa uprawnienia do wykonywania zawodu: wychowawca i opiekun małego dziecka. Absolwent może podjąć pracę w następujących instytucjach: żłobki, kluby dziecięce (publiczne i niepubliczne) na stanowisku wychowawca małego dziecka, dzienny opiekun dziecięcy; placówki typu socjalizacyjnego (np. Domy Małego Dziecka, Domy dla Matek z Dziećmi i Kobiet w Ciąży) na stanowisku wychowawca małego dziecka, opiekun dziecięcy; placówki handlowe oferujące rodzicom czasową opiekę nad dziećmi, hotele, pensjonaty, domy wczasowe – na stanowisku animatora dziecięcego. Absolwent może także tworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.

Absolwent specjalności doradztwo zawodowe i personalne posiada wiedzę i umiejętności w zakresie pedagogiki, pedagogiki pracy, psychologii pracy i socjologii pracy, podstaw organizacji i zarządzania potencjałem ludzkim, orientacji i poradnictwa zawodowego, rozwoju zawodowego człowieka oraz trendów rozwojowych doradztwa personalnego w Polsce i na świecie, prawa pracy, podstaw bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne do pracy w charakterze szkolnego doradcy zawodowego oraz doradcy personalnego w agencjach zatrudnienia, doradcy personalnego w Akademickich Biurach Karier, specjalisty do spraw szkoleń oraz specjalisty do spraw personalnych w działach kadr (rekrutacja, rozwój itp.). Będziesz mógł również podjąć pracę na stanowisku doradcy klienta, doradcy zawodowego, pośrednika pracy w publicznych służbach zatrudnienia  oraz doradcy kariery.

Więcej o kierunku: PEDAGOGIKA , Uniwersytet w Siedlcach

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia pedagogiczne Siedlce. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Siedlcach.

Studia w Siedlcach

Kierunki studiów w Siedlcach

Rekrutacja na studia w Siedlcach

Uczelnie Siedlce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia