Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi

ul. Kamińskiego 21
90-229 Łódź
tel. 42 232 74 99
rekrutacja@uns.lodz.pl
www.uns.lodz.pl


O UCZELNI

Uczelnia Nauk Społecznych prowadzi kształcenie na studiach licencjackich, magisterskich oraz studiach podyplomowych o profilu praktycznym, pozwalającym na rozwijanie wiedzy stosowanej oraz praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych, zmierzających do przygotowania studentów i słuchaczy do pracy zespołowej oraz projektowej.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowaną kadrę dydaktyczno-naukową oraz doświadczonych praktyków z danego obszaru kształcenia. Oferta studiów na prowadzonych kierunkach budowana jest w oparciu o aktualne trendy edukacyjne oraz realne potrzeby, tak aby kierunki kształcenia, umożliwiały zdobycie kwalifikacji kluczowych z punktu widzenia aktualnych potrzeb rynku pracy. Uczelnia Nauk Społecznych koncentruje swoje działania na poszerzaniu oferty kształcenia oraz ciągłym jej doskonaleniu.

Dlaczego warto nas wybrać?

  • Profesjonalna kadra – Doświadczeni pracownicy dydaktyczno-naukowi oraz praktycy, specjaliści w swoich dziedzinach.
  • Kameralna atmosfera – Dla nas ważny jest każdy Student i wzajemne relacje.
  • Praktyczny profil studiów – Zdobywasz wiedzę, ale przede wszystkim kluczowe umiejętności i kompetencje.
  • Dogodna forma – Studia wspomagane metodami i technikami kształcenia na odległość.

Więcej informacji na stronie: https://www.uns.lodz.pl


KIERUNKI STUDIÓW

Kierunki studiów jednolitych magisterskich, I i II stopnia:

Studia jednolite magisterskie:

Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


REKRUTACJA NA STUDIA

Szczegółowe informacje – https://www.uns.lodz.pl/strefa-kandydata


SZCZEGÓŁY

Misja Uczelni:
www.uns.lodz.pl/uczelnia/misja-uczelni

Aktualności:
www.uns.lodz.pl/aktualnosci

Więcej informacji:
www.uns.lodz.pl/


STUDIA PODYPLOMOWE

Oferta studiów podyplomowych: podyplomowe.uns.lodz.pl

BEZPIECZEŃSTWO:

PEDAGOGIKA SPECJALNA:

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE:

Inne:

PSYCHOLOGIA – studia podyplomowe:

Kursy i szkolenia: podyplomowe.uns.lodz.pl/oferta-kursy


GALERIA