Geologia stosowana w Krakowie

Zdobądź szeroką wiedzę geologiczną i specjalistyczne umiejętności, które pozwolą Ci realizować się m.in. w zakładach górniczych, przedsiębiorstwach budownictwa geotechnicznego, geologicznych koncernach poszukiwawczych, laboratoriach badawczych, czy jednostkach naukowych.

Studia na kierunku geologia stosowana proponuje kandydatom Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (prowadzi je Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH).

Absolwent geologii stosowanej na AGH potrafi m.in.

 • wyjaśnić zjawiska i procesy geologiczne, scharakteryzować i rozpoznawać główne formy geomorfologiczne,
 • rozróżnić podstawowe typy skał w obserwacji makro i mikroskopowej,
 • rozpoznawać skład mineralny, podstawowe typy genetyczne rud, kopalin energetycznych, chemicznych i skalnych, wraz ze wskazaniem kierunków gospodarczego wykorzystania,
 • dokonać wstępnego doboru technologii prowadzenia robót przygotowawczych i eksploatacyjnych w zależności od uwarunkowań geologiczno-górniczych i techniczno-organizacyjnych,
 • wyznaczyć elementy ułożenia warstw i granic złoża w profilu pionowym i poziomym, opracować schemat przygotowania i poboru próbek geologicznych wraz z oszacowaniem błędów losowych i systematycznych wyników opróbowań,
 • oszacować zasoby złóż metodami geologicznymi i statystycznymi,
 • przełożyć informację geologiczno-górniczą w stosowną informację ekonomiczną oceniając wartość kopaliny i surowca mineralnego,
 • zaprojektować i zrealizować cykl projektu geologiczno-górniczego (surowcowego) w odniesieniu do uwarunkowań geologicznych, górniczych, technologicznych, prawnych, środowiskowych, ekonomicznych i społecznych.

Perspektywy zawodowe – absolwenci tego kierunku mogą pracować jako:

 • specjaliści inżynierowie w zakresie oceny warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb działalności budowlanej i górniczej,
 • specjaliści w zakresie opracowań kartograficznych w służbach geologicznych,
 • pracownicy administracji państwowej i samorządowej,
 • geolodzy poszukiwawczy przy projektach eksploracyjnych,
 • inżynierowie w oddziałach zajmujących się zaopatrzeniem w wodę,
 • inżynierowie gospodarki wodnej,
 • dokumentatorzy złożowi i hydrogeologiczni,
 • geolodzy kopalniani,
 • specjaliści w zakresie oceny ekonomicznej złóż,
 • technolodzy w dziedzinie nowych tworzyw mineralnych,
 • gemmolodzy,
 • inżynierowie w sektorze energetycznym.

Więcej informacji o kierunkach geograficznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach zajdziesz na stronie: studia geograficzne Kraków. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz –  studia geograficzne w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Czytaj również

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia