Kierunki studiów PoznańStudia geograficzneStudia PoznańStudia społeczne

Zintegrowane planowanie rozwoju – UAM w Poznaniu

Studia na kierunku zintegrowane planowanie rozwoju proponuje kandydatom Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Unikatowe studia w Poznaniu.

Zintegrowane planowanie rozwoju to pierwszy tego typu kierunek w Polsce, stanowiący odpowiedź na zmiany społeczno-gospodarcze, przestrzenne i prawne, jakie zaszły w ostatnich latach (transformacja, postęp technologiczny, globalizacja, zmiany klimatyczne i demograficzne).

Kierunek pozwala przygotować absolwentów do pracy w instytucjach sterujących procesami rozwoju w różnych skalach przestrzennych. Zapewnia wiedzę i umiejętności z zakresu znaczenia zintegrowanego planowania rozwoju dla optymalizacji procesów rozwoju społeczno-gospodarczego zmierzających do obniżenia różnic rozwojowych i tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju. Odbywa się to m.in. dzięki współpracy z podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie kształtowania umiejętności praktycznych np. poprzez zajęcia i staże w tych podmiotach.

Wybrane przedmioty na studiach

ZPR to innowacyjny program kształcenia, który został podzielony na spójne bloki tematyczne (moduły) (w tym m.in. prawny, ekonomiczny, społeczny, przestrzenny, metodyczny). Każdy moduł składa się z wykładów, zajęć praktycznych (w tym realizowanych w formie projektów indywidualnych i grupowych) oraz wizyt studyjnych. W jego realizację zaangażowani są zarówno nauczyciele akademiccy jak i praktycy polityki rozwoju. Przedmioty (kursy) tworzące strukturę wewnętrzną modułu są powiązane ze sobą logicznie i zakończone jedną, wspólną oceną. Przykładowo, moduł “Usługi w rozwoju lokalnym” obejmuje takie kursy jak: Polityka rozwoju handlu i usług komercyjnych oraz Polityka rozwoju samorządowych usług publicznych; moduł “Planowanie strategiczne i jego narzędzia I” obejmuje następujące kursy: Wprowadzenie do planowania strategicznego, Diagnozowanie obszarów rozwoju społeczno-gospodarczego, Tworzenie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego.

Praca po studiach

Absolwenci mogą pracować w zespołach projektowych z zakresu planowania: zintegrowanego, przestrzennego i urbanistyki, strategicznego oraz uczestniczyć w procesie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, pracując m.in. w jednostkach administracji rządowej i samorządowej (np. urzędy gmin, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie); w firmach przygotowujących opracowania strategiczne (np. strategia rozwoju) oraz planistyczne (np. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego).

Strona kierunku: ZINTEGROWANE PLANOWANIE ROZWOJU , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dowiedz się więcej o studiach, kierunkach, rekrutacji – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Poznaniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia