Kierunki studiów PoznańNowerodzaje studiów PoznańStudiaStudia PoznańStudia społeczne

Studia społeczne w Poznaniu

Studia społeczne w Poznaniu to wśród uczelni państwowych propozycja np Wydziału Socjologii UAM oraz Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Kandydatów mogą również zainteresować studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (kierunek POLITYKA SPOŁECZNA). Przykładowe kierunki społeczne: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, POLITOLOGIA, SOCJOLOGIA, PRACA SOCJALNA, POLITOLOGIA. Ofertę tego typu studiów znaleźć można również na uczelniach niepublicznych w Poznaniu. Poznaj lepiej kierunki studiów w Poznaniu.

Studia społeczne w Poznaniu to bogata oferta kierunków na wielu uczelniach państwowych oraz niepaństwowych. Całą grupę tych kierunków cechuje zróżnicowana tematyka. Kandydaci mogą wśród propozycji znaleźć studia poświęcone nauce o polityce (politologia), naukom o bezpieczeństwie, dziennikarstwu, komunikacji społecznej, stosunkom międzynarodowym itp.. W kontekście nauk społecznych warto w szczególności zwrócić uwagę na kierunki oferowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM). Wśród uczelni niepaństwowych zainteresować może to, co proponuje Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z unikatową ofertą studiów na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne.

Przed ostatecznym wyborem poznaj dokładniej opis kierunku. Zobacz, jakie oferowane są specjalności, jakie są zasady rekrutacji, ile kosztują studia oraz czy ciekawie wyglądają perspektywy zawodowe absolwentów.

Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu

Kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe, który ma w swojej ofercie Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, charakteryzuje się interdyscyplinarnością i dzięki temu przygotowuje studenta do pracy na wielu płaszczyznach zawodowych.

Oferowane specjalności ukierunkują Cię na konkretne obszary dotyczące tej tematyki, dzięki temu staniesz się fachowcem w dziedzinie, która Cię najbardziej interesuje.

Specjalności:

Absolwenci znajdą pracę m.in. w:

 • strukturach służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo RP (Policja, Straż Pożarna, Wojsko Polskie);
 • jednostkach administracji publicznej;
 • organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych;
 • prywatnych firmach zajmujących się bezpieczeństwem;
 • agencjach detektywistycznych.

Mediaworking w Collegium Da Vinci w Poznaniu

Mediaworking w Collegium da Vinci w Poznaniu to nowoczesne studia łączące wiele obszarów: marketing online, nowe media, social media, public relations, dziennikarstwo oraz grafikę. Dzięki połączeniu tak wielu kompetencji uczą poruszać się w świecie, w którym co chwila pojawiają się nowe aplikacje i kanały komunikacji. 

 Kierunek daje wiedzę na temat aktualnych trendów w marketingu oraz budowania relacji z mediami, czy influencerami. Konfrontuje z realnymi wyzwaniami rynkowymi firm działających w branży, prezentując zrealizowane z sukcesami projekty. Uczy dobierać odpowiednie narzędzia komunikacji do konkretnych grup odbiorców i nieszablonowo z nich korzystać. Nastawiony jest na perspektywę odbiorcy treści i pokazuje, jak analizować, planować i realizować swoje działania, by osiągnęły zamierzony cel.

Na tych studiach nauczysz się:

 • projektować strategie marketingowe
 • kreować wizerunek własny i marki
 • obsługiwać media społecznościowe
 • optymalizować profile w mediach społecznościowych
 • przygotowywać materiały dziennikarskie
 • edytować zdjęcia i tworzyć materiały wideo
 • projektować reklamy na potrzeby internetu
 • tworzyć strony internetowe w WordPressie
 • pozycjonować i optymalizować strony internetowe
 • obsługiwać narzędzia automatyzacji marketingu

Absolwenci tego kierunku znajdą pracę w:

 • start-upach, scale-upach, korporacjach, prowadząc własną firmę
 • firmach z branży kreatywnej, reklamowej i eventowej
 • agencjach marketingowych
 • wydawnictwach, prasie, radiu i telewizji
 • studiach fotograficznych i filmowych
 • działach marketingu dowolnej branży

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, które prowadzi UAM w Poznaniu, pozwalają na zapoznanie się z zasadami funkcjonowania współczesnych mediów i zrozumienia zasad rządzących w redakcjach dziennikarskich. Dowiesz się, czym jest etyka dziennikarska oraz jakie niebezpieczeństwa czyhają na ludzi “czwartej władzy”. Odkryjesz tajniki komunikacji międzyludzkiej, a także dowiesz się jak przygotować efektywną reklamę czy kampanię promocyjną.

Specjalności:

 • Dziennikarstwo
 • Marketing online
 • Reklama i promocja

Perspektywy zawodowe:

 • dziennikarz telewizyjny i radiowy,
 • specjalista ds. public relations,
 • pracownik działów reklamy i promocji,
 • rzecznik prasowy.

Politologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia na kierunku politologia, które prowadzi Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, otwierają wiele możliwości rozwoju zawodowego, od pracy w marketingu politycznym po karierę polityczną. To doskonała propozycja dla osób pragnących zostać aktywistami społecznymi i działać skutecznie w przestrzeni publicznej.

Specjalności (wybierane na drugim semestrze studiów):

 • Administracja samorządowa
 • Marketing polityczny i doradztwo w polityce
 • Zarządzanie organizacjami społeczno-ekonomicznymi

Kompetencje absolwenta:

 • Prowadzenie kampanii politycznych.
 • Doradztwo polityczne.
 • Kompetencje miękkie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i marketingu politycznego.

Perspektywy zawodowe – absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • instytucjach samorządowych i rządowych, organizacjach społecznych,
 • agencjach public relations,
 • firmach marketingowych,
 • ośrodkach badań społecznych i rynku,
 • instytucjach europejskich.

Polityka społeczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Polityka społeczna – kierunek studiów, który ma w swojej ofercie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu diagnozowania, zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych.

Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie wysokich kompetencji niezbędnych do wykonywania ról i zadań zawodowych z zakresu polityki społecznej. Wyróżnikiem polityki społecznej jest uzyskanie przez absolwentów rzetelnej, szerokiej wiedzy z kilku dyscyplin oraz możliwość rozwoju kompetencji społecznych cenionych na rynku pracy.

Perspektywy zawodowe:

 • instytucje rządowe i samorządowe,
 • przedsiębiorstwa usług społecznych, zarówno publicznych, jak i prywatnych,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • agendy public relations oraz CSR.

Zintegrowane planowanie rozwoju na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zintegrowane planowanie rozwoju to propozycja Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, której program stworzony został w efekcie konsultacji wydziałowych pomysłodawców kierunku ze specjalistami z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej.

Studenci tego kierunku uczą się planować integrujące zagadnienia społeczno-gospodarcze i przestrzenne, rozpoznawać wyzwania związane z poprawą jakości i warunków życia ludzi, czy też pozyskiwać środki z programów i projektów Unii Europejskiej. Istotna są również znajomość problematyki lokalizacji różnych inwestycji (dróg, szpitali, szkół, przestrzeni publicznych itp.) oraz nabycie płynności w zagadnieniach planistycznych i strategicznych. 

Perspektywy zawodowe:

 • jednostki administracji publicznej,
 • instytucje zajmujące się pozyskiwaniem funduszy (stowarzyszenia, organizacje itp.),
 • zespoły specjalizujące się w realizacji działań z zakresu planowania strategicznego,
 • firmy konsultingowe wykonujące strategie, plany, programy, ekspertyzy,
 • podmioty gospodarcze przygotowujące różnego rodzaju projekty inwestycyjne.


Lista kierunków studiów społecznych dostępnych w Poznaniu zamieszczona jest poniżej. Dowiedz się więcej!

Kierunki studiów społecznych w Poznaniu 2024

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Poznań. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Poznaniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia