Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

uczelnia niepubliczna, Poznań

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu buduje społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy i umiejętności od znakomitych praktyków. Grono nauczycieli Uczelni składa się z ekspertów w dziedzinie obszaru nauk społecznych. Profil kształcenia dostosowany jest do wymagań współczesnego rynku pracy z naciskiem na kształtowanie kompetencji zawodowych.

O Uczelni

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest pierwszą w Polsce i jedną z nielicznych w Europie uczelni, której obszar dydaktyczny stanowi problematyka bezpieczeństwa człowieka. Człowiek jest istotą o wielu potrzebach. Dąży do samorealizacji, akceptacji, miłości, przynależności społecznej. Podejmie się realizacji potrzeb wyższego rzędu, wówczas gdy zaspokoi najbardziej fundamentalną potrzebę jaką jest – bezpieczeństwo. Obejmuje ona zarówno poczucie ochrony, jak również zachowanie zdrowia, stabilizacji finansowej, porządku, sprawiedliwości. Wiąże ona również aspekty życia codziennego, takie jak zachowanie stanowiska pracy czy opieki socjalnej.

W oparciu o tę prawdę została opracowana misja uczelni. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w swoim programie nauczania uwzględnia szeroko pojętą dziedzinę bezpieczeństwa. Wiodącymi kierunkami na Uczelni są:

Bezpieczeństwo narodowe
Poznań, Gliwice

Bezpieczeństwo publiczne
Bartoszyce, Jaworzno

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Gdańsk. Koszalin

Bezpieczeństwo morskie
Gdańsk

Bezpieczeństwo zdrowotne
Poznań, Gdańsk, Giżycko, Skoczów

Psychologia
Poznań, Gdańsk, Gliwice, Giżycko, Jastrzębie-Zdrój, Koszalin

Pedagogika
Poznań, Gdańsk, Gliwice, Bartoszyce

Zarządzanie Poznań


Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa dostarcza fachowej wiedzy, praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających znalezienie i wykonywanie satysfakcjonującej pracy. Nasi studenci to specjaliści gotowi do podjęcia pracy już w trakcie lub po ukończeniu studiów w wybranym przez siebie kierunku.

Placówki Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa znajdują się w aż 9 lokalizacjach na terenie Polski:
Poznań,
Gdańsk,
Gliwice,
Giżycko,
Bartoszyce,
Jaworzno,
Skoczów,
Jastrzębie – Zdrój,
Koszalin.

Nasza Uczelnia łączy teorię z praktyką. Poza wiedzą teoretyczną pozwala zdobyć bezcenne doświadczenie poprzez możliwość uczestnictwa w ciekawych stażach, kursach oraz szkoleniach. Ponadto w murach Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa działa Akademickie Biuro Karier i Rozwoju, które pomaga studentom w rozwoju na rynku pracy.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa stawia na równość. Jest świadoma zainteresowania swoją ofertą wśród osób z niepełnosprawnościami. W związku z tym utworzone zostało Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. Podejmuje ono liczne działania w celu przystosowania Uczelni dla studentów ze specjalnymi wymaganiami. Należą do nich:
  • zmiany regulacji prawnych,
  • wsparcie finansowe w postaci stypendium,
  • pomoc Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych przy rozwiązywaniu indywidualnych problemów,
  • stwarzanie warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia,
  • likwidacja barier architektonicznych,
  • wyznaczenie asystenta osoby niepełnosprawnej,
  • przydzielenie tłumacza języka migowego,
  • wypożyczanie sprzętu specjalistycznego.
Osoby z niepełnosprawnością mogą liczyć również na dodatkowe lektoraty z języka obcego oraz z wychowania fizycznego. Na terenie Uczelni utworzona została sekcja klubu sportowego THE BLUE. Dzięki temu studenci niepełnosprawni mogą zwiększyć uczestnictwo w różnych formach aktywności fizycznej, rozwinąć swoje zainteresowania, współzawodniczyć i zacieśniać więzi środowiskowe między podobnymi sekcjami sportowymi.

Uczelnia nieustannie się rozwija, poszerza swoje kontakty, nawiązuje współpracę z renomowanymi i wiodącymi szkołami oraz firmami przyjmującymi naszych studentów na praktyki i staże. Dzięki prowadzeniu szerokiej współpracy międzynarodowej możliwa jest nauka poza granicami Polski. Wszystkie te zabiegi powodują, że droga do sukcesu zawodowego zawsze prowadzi do celu.

Jakie są nasze atuty?
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa kształci profesjonalistów. Nasi studenci już w trakcie trwania nauki są gotowi do podjęcia pracy w wybranym przez siebie kierunku.
Uczelnia na bieżąco analizuje potrzeby rynku i współpracuje z pracodawcami, dlatego przekazuje studentom nie tylko niezbędną wiedzę, ale przede wszystkim cenioną praktykę i doświadczenie. Uczelnia prowadzi zajęcia w trybie stacjonarnym i zaocznym jak i w systemie hybrydowym. Pozwala na zdobycie tytułu licencjata, magistra oraz uczestnictwo w studiach podyplomowych.

Szkolenia i kursy
Szkolenia i kursy są przeznaczone dla studentów i absolwentów Uczelni oraz dla zainteresowanych osób z zewnątrz. Większość z nich ma formę on-line, dlatego można brać w nich udział nie martwiąc się o dojazd i bezpieczeństwo zdrowotne. Szkolenia i kursy obejmują zagadnienia z dziedzin nauki związanych z bezpieczeństwem. Należą do nich: obszary kryminalistyczno – śledcze, bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, psychologii, pedagogiki, ekonomii i nauk społecznych.

Więcej informacji o szkoleniach i kursach znajduje się na stronie: https://www.wsb.net.pl/kursy-i-szkolenia/

Atrakcyjne warunki finansowania – korzystne raty i bonifikaty nawet do 50%
Doskonale zdajemy sobie sprawę, że w życiu każdego człowieka może zdarzyć się okres, w którym musi on borykać się z trudną sytuacją materialną. Wychodząc naprzeciw potrzebom takich osób WSB pomaga ustalić plan korzystnych rat.

Szkoła chętnie udziela także bonifikat w postaci bonów. Na upusty mogą liczyć absolwenci studiów I stopnia naszej Uczelni, studenci, którzy polecą uczelnię przynajmniej dwóm kandydatom, służby mundurowe, osoby po 40 roku życia. Bonem honorowane są również osoby, które studiują w innej uczelni i dodatkowo podejmą studia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa. to tylko niektóre bony, spośród tych oferowanych przez WSB.

Aktualne bonifikaty w opłatach za studia oraz ich regulaminy znajdują się na stronie https://www.wsb.net.pl/regulaminy-bonifikat/.

Program Erasmus + dla studentów i pracowników
Program Erasmus+ wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych. Pozwala na wyjazdy zagraniczne na część studiów oraz na praktykę. Promowanie mobilności pracowników stwarza możliwości uczestniczenia w projektach z zagranicznymi partnerami.

Organizacje studenckie
Poza obowiązkowymi zajęciami, studenci naszej Uczelni mogą rozwijać swoje pasje w kołach zainteresowań. Na terenie WSB jest ich już 7. Łączą one ludzi o podobnych zainteresowaniach, dzięki czemu swobodnie rozwijają swoje pasje. Organizacje zajmują się, między innymi, psychologią, niesieniem pomocy innym, rozmyślaniami filozoficznymi, zarządzaniem.

Poza intelektualnymi zmaganiami studenci mogą rozwinąć swoje umiejętności radzenia sobie z przeciwnościami w trakcie organizowanych obozów sportowych. Mają one postać survivalowej przygody. Podczas ich trwania można spróbować swoich sił podczas gier terenowych, paintaballa, pływania, wspinaczki górskiej. A są to tylko niektóre atrakcje!

Misją Uczelni jest propagowanie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa człowieka, m. in. w sferach psychologicznej, pedagogicznej, socjologicznej czy też zdrowotnej oraz ekonomicznej, a także edukacja oparta na profesjonalnej wiedzy oraz kształcenie na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w powyższych obszarach. Dzięki temu absolwenci Uczelni dysponują takimi kompetencjami zawodowymi, które czynią ich konkurencyjnymi na rynku pracy.

Kierunki studiów - WSB Poznań

studia I stopnia

studia II stopnia

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia znajdziesz na stronie Uczelni.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa zachęca kandydatów na studia do zapoznania się z regulaminami bonifikat, które uprawniają do skorzystania ze zniżek w różnych opłatach. Poznaj szczegóły każdej z nich: www.wsb.net.pl/regulaminy-bonifikat/

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni.

Video

Kontakt

ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań,
www.wsb.net.pl
Sprawdź szczegółową listę kontaktów

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA na Facebooku:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
https://www.facebook.com/wsb.uczelnia
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
https://www.facebook.com/wsb.uczelnia.poznan
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku
https://www.facebook.com/wsb.uczelnia.gdansk
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach
https://www.facebook.com/wsb.uczelnia.gliwice/
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Nauk Społecznych w Giżycku
https://www.facebook.com/wsb.uczelnia.gizycko
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach
https://www.facebook.com/wsb.uczelnia.bartoszyce
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie
https://www.facebook.com/wsb.uczelnia.jaworzno
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Nauk Społecznych w Skoczowie
https://www.facebook.com/wsb.uczelnia.skoczow
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju
https://www.facebook.com/wsb.uczelnia.jastrzebiezdroj
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wydział Nauk Społecznych w Koszalinie
https://www.facebook.com/wsb.uczelnia.koszalin

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - aktualności z uczelni, rekrutacja na studia, kierunki

Studia w Poznaniu i województwie wielkopolskim