Kierunki studiówKierunki studiów PoznańStudia PoznańStudia z zarządzania

Zarządzanie – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Studia na kierunku zarządzanie są odpowiednie dla osób, które cechuje odpowiedzialność, wielozadaniowość oraz zdolność do planowania. Jeśli jesteś gotowy do podejmowania wyzwań w zakresie zarządzania biznesem, bezpieczeństwem informacji, zasobami ludzkimi to wybierz ten kierunek.

Kierunek studiów zarządzanie, który proponuje kandydatom Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, skierowany jest do osób interesujących się szeroko pojętym zarządzaniem, mechanizmami rządzącymi strukturami kierowania, zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy, edukacją, menadżerstwem bezpieczeństwa informacji, czy kapitałem ludzkim.

Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę z obszaru ekonomii, psychologii i socjologii. Poznają mechanizmy i procesy zarządzania oraz społeczno-ekonomiczne uwarunkowania współczesnego, dynamicznie rozwijającego się rynku pracy. Studenci wykształcą także w sobie kompetencje w sferze rozumnego przywództwa i komunikacji społecznej, rozwiną wrażliwość etyczną i estetyczną oraz nabędą praktyczne umiejętności w problematyce ewaluacji, wartościowania zjawisk społecznych, ekonomiczno-gospodarczych czy kulturowych.

Specjalności:

Perspektywy zawodowe:

  • specjalista ds. marketingu i promocji,
  • kierownik zespołu,
  • menadżer bezpieczeństwa informacji,
  • doradca personalny i inwestycyjny,
  • pracownik działu BHP,
  • konsultant sprzedaży,
  • własna działalność gospodarcza.

Więcej o tym kierunku studiów na stronie Uczelni.

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia zarządzanie Poznań. Interesujesz się problemami zarządzania i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia z zarządzania w Polsce.

Czytaj również:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Poznaniu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Poznaniu:

Studia w Poznaniu

Kierunki studiów w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uczelnie Poznań

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia