Kierunki studiów WrocławnewStudia techniczneStudia WrocławStudia z zarządzaniaTop studiaTOP Wrocław

Zarządzanie i inżynieria produkcji we Wrocławiu

Kandydaci zainteresowani tym bardzo popularnym kierunkiem studiów, jakim jest zarządzanie i inżynieria produkcji, mają we Wrocławiu kilka możliwości. Wszystkie propozycje wiążą się ze studiami na wrocławskich uczelniach państwowych.

Zarządzanie i inżynieria produkcji to nowoczesny, popularny i interdyscyplinarny kierunek menedżerski. Zagadnienia zarządzania, ekonomii, prawa i organizacji produkcji są wykładane w połączeniu z problematyką techniczną właściwą dla inżyniera mechanika. Uzyskana w czasie studiów wiedza menedżerska i informatyczna daje absolwentom gwarancje dobrego rozumienia mechanizmów funkcjonowania rzeczywistych procesów wytwórczych i informatycznych zachodzących w przedsiębiorstwach.

Gdzie studiować zarządzanie i inżynieria produkcji we Wrocławiu

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji mają charakter mocno interdyscyplinarny. Obecne są więc zarówno na uczelni technicznej. Oferuje je Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej. Oferują kierunek również Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Podobny charakter mają studia na kierunku inżynieria zarządzania. te studia proponuje kandydatom Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu.

Zarządzanie i inżynieria produkcji – Politechnika Wrocławska

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Wrocławskiej łączy nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z menedżerskimi. Absolwenci sprawnie organizują i zarządzają utrzymaniem ruchu wykorzystując nowoczesne systemy informatyczne. Potrafią stosować metody i techniki zarządzania procesem wytwórczym do określonych parametrów i warunków funkcjonowania.

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Profil kształcenia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji nawiązuje do popularnego w Europie Zachodniej kierunku engineering management, a absolwenci studiów uzyskują tytuł zawodowy inżyniera zarządzania.

W polskiej praktyce gospodarczej coraz bardziej docenia się umiejętności łączenia zagadnień z zakresu zarządzania z zagadnieniami ekonomiczno-finansowymi i techniczno-technologicznymi. Badania karier zawodowych absolwentów kierunku ZiIP wskazują, że są oni bardzo mobilni i nie mają problemów ze zdobywaniem nowych umiejętności, czy z koniecznością przekwalifikowania się jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Na studiach na kierunku ZiIP studenci otrzymują szeroką wiedzę z różnych dziedzin, a profil kształcenia na kierunku ma charakter aktualny, zarówno w bliższej, jak i dalszej perspektywie.

Specjalności

  • Inżynieria produktów żywnościowych
  • Inżynieria produktów chemicznych
  • Inżynieria bioproduktów

Perspektywy pracy po studiach

Studia przygotowują do zarządzania procesami produkcyjnymi, organizowania i zarządzania personelem oraz koordynowania prac zespołów pracowniczych, a także do udziału w realizacji oraz wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, zwłaszcza dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych.

Absolwent jest przygotowany do doradztwa technicznego i organizacyjnego w zakresie inżynierii i organizacji produkcji rolniczej w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach związanych z inżynierią produkcji rolniczej, a także w jednostkach projektowych i doradczych z zakresu inżynierii produkcji oraz w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji we Wrocławiu

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków technicznych – sprawdź naszą stronę studia techniczne Wrocław. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce. Dla tych, którzy interesują się informatyką odpowiednie informacje na stronie studia informatyczne Wrocław.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów we Wrocławiu.

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia