Kierunki studiów RacibórzStudia RacibórzStudia techniczneStudia z zarządzaniaTOP RacibórzTop studia

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Raciborzu

Interesuje Cię kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Raciborzu? Chcesz w przyszłej pracy zawodowej łączyć umiejętności menedżerskie, techniczne i informatyczne?

Czy warto studiować zarządzanie i inżynierię produkcji?

Zarządzanie i inżynieria produkcji to nowoczesny, popularny i interdyscyplinarny kierunek menedżerski. Zagadnienia zarządzania, ekonomii, prawa i organizacji produkcji są wykładane w połączeniu z problematyką techniczną właściwą dla inżyniera mechanika. Uzyskana w czasie studiów wiedza menedżerska i informatyczna daje absolwentom gwarancje dobrego rozumienia mechanizmów funkcjonowania rzeczywistych procesów wytwórczych i informatycznych zachodzących w przedsiębiorstwach.

Gdzie studiować kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Raciborzu?

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji proponuje kandydatom Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu. Dowiedz się więcej!

Zarządzanie i inżynieria produkcji w ANS w Raciborzu

Zarządzanie i inżynieria produkcji, to kierunek, który ma w swojej ofercie Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu – nowoczesne studia, skonstruowane w oparciu o nauki o zarządzaniu oraz kompetencje inżynierskie. Istotnym elementem programu kształcenia jest dodatkowy moduł zajęć z języków obcych w zakresie specjalistycznego języka biznesowego oraz języka technicznego.

Program kształcenia dla kierunku ZiIP zbudowano w taki sposób, aby łącząc wiedzę menedżerską z elementami wiedzy inżynierskiej dać zdecydowanie większe możliwości absolwentom na rynku pracy. Dodatkowo tak skonstruowany program jest równocześnie odpowiedzią na wymagania wielu pracodawców, którzy poszukują menedżerów posiadających umiejętności techniczne lub inżynierów znających problemy zarządzania.

Interdyscyplinarność kierunku daje absolwentom gruntowne i staranne wykształcenie przygotowujące do podjęcia pracy w dowolnych przedsiębiorstwach oraz instytucjach publicznych, pozwalając jednocześnie na swobodne nawiązanie współpracy na wszystkich szczeblach zarządzania w organizacjach zarówno z konstruktorami, ekonomistami, technologami, informatykami oraz innymi specjalistami.

Specjalności:

  • Logistyka i spedycja
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i jakością

Uczelnie prowadzące kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Raciborzu

Poznaj inne propozycje kierunków w Raciborzu, Katowicach i woj. śląskim

Uczelnie w Katowicach i woj. śląskim
Studia techniczne Katowice
Studia ekonomiczne Katowice
Studia z zarządzania Katowice
Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
Politechnika Częstochowska
Politechnika Śląska

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia