Kierunki studiów Kielcerodzaje studiów KielceStudiaStudia KielceStudia z zarządzania

Studia z zarządzania w Kielcach

Szansę poznawania tajników zarządzania dają liczne kieleckie uczelnie. Studia z zarządzania można podjąć m.in. na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach lub wybrać studia oferowane przez Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej.

Oprócz rozważenia propozycji studiów na uczelni publicznej (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), można także pomyśleć o podjęciu nauki na jednej z uczelni niepublicznych np.: Społecznej Akademii Nauk. Swoją propozycję specjalności z zakresu wiedzy o zarządzaniu ma również Akademia Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Poznaj dokładniej studia z zarządzania w Kielcach!

Zarządzanie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kierunek studiów zarządzanie, który proponuje kandydatom UJK w Kielcach, przygotowuje absolwentów do podejmowania samodzielnych decyzji na różnych
szczeblach zarządzania w organizacjach działających w obrębie sektora prywatnego, publicznego i społecznego.

Zakresy kształcenia:

 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • marketing

Perspektywy zawodowe:

 • małe i średnie przedsiębiorstwa działające niezależnie i w układach sieciowych,
 • firmy z sektora finansów,
 • organizacje sektora publicznego,
 • międzynarodowe korporacje,
 • własna działalność gospodarcza.

Zarządzanie biznesowe na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach

Studia na kierunku zarządzanie biznesowe, które ma w swojej ofercie Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, przygotowują absolwentów do pracy na stanowiskach specjalistycznych i wspomagających w systemie zarządzania, menadżerskich średniego szczebla, doradców, konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zakresy kształcenia:

 • e-commerce
 • zarządzanie ryzykiem

Kształcenie w zakresie zarządzanie ryzykiem umożliwia dodatkowo wykonywanie pracy na stanowiskach: menedżer ryzyka, specjalista ds. ryzyka rynkowego oraz różnych stanowiskach związanych z analizą i kontrolą ryzyka finansowego, rynkowego, kredytowego, ubezpieczeń, kontrolą jakości, audytem wewnętrznym, ochroną danych osobowych. Kształcenie w zakresie e-commerce umożliwia dodatkowo wykonywanie pracy na stanowiskach: menadżer/specjalista ds. e-commerce, analityk e-commerce, specjalista CRM, specjalista SEO.

Zarządzanie i coaching w Akademii Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Dzięki studiom na kierunku zarządzanie i coaching absolwenci uzyskują nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne, które – jak podkreślają pracodawcy –  są dla nich najważniejsze przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu absolwenta.

Specjalności:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • coaching menadżerski

Celem kierunku jest wyposażenie studentów w ogólną wiedzę na temat zarządzania oraz w umiejętności i postawy niezbędne do pracy w charakterze specjalisty w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i coachingu. Ciekawa oferta treści programowych i różnorodnych form kształcenia umożliwia nabycie umiejętności posługiwania się metodami i technikami kadrowymi oraz sprzyja rozwinięciu kompetencji interpersonalnych.

Zarządzanie i inżynieria produkcji na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, które prowadzi Politechnika Świętokrzyska, to studia inżynierskie (naukę można kontynuować na studiach magisterskich).

Zakresy kształcenia:

 • informatyka w zarządzaniu i modelowaniu
 • zarządzanie produkcją i innowacjami

Absolwenci posiadają wiedzę merytoryczną z zakresu mechaniki i budowy maszyn, podstawy wiedzy ekonomicznej i menedżerskiej oraz umiejętności zarządzania funkcjami technicznymi i organizacyjnymi, takimi jak: doskonalenie systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych, systemów zarządzania, dobór i szkolenie personelu, zarządzanie kosztami, zarządzanie projektami, marketing, logistyka, zarządzanie finansami i inwestycjami rzeczowymi. Posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające na uruchamianie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej w obszarze produkcji oraz usług.

Uzyskaj szczegółowe informacje o kierunkach z zarządzania dostępnych dla kandydatów na studia w Kielcach:

Kierunki studiów z zarządzania w Kielcach 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia zarządzanie Kielce. Interesujesz się problemami zarządzania i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia z zarządzania w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Kielcach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Kielcach:

Studia w Kielcach

Kierunki studiów w Kielcach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Uczelnie Kielce

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia