Studia śródziemnomorskie we Wrocławiu

Nauka na kierunku studia śródziemnomorskie nastawione są na dogłębne poznanie języka greckiego i łacińskiego. We Wrocławiu proponuje ten rodzaj studiów Uniwersytet Wrocławski.

Celem kształcenia na kierunku studia śródziemnomorskie jest nauka języków greckiego i łacińskiego oraz przekazanie wiedzy o starożytności, w połączeniu z nauką języków nowożytnych oraz wiedzą o świecie współczesnym.

Specyfiką studiów śródziemnomorskich jest wielość specjalności, co umożliwia studiowanie z uwzględnieniem rozmaitych perspektyw. Specjalności starożytnicze, koncentrują się na świecie antycznym i biblijnym. Specjalność nowołacińska daje możliwość poznania trwałości i ciągłości cywilizacji łacińskiej w Europie średniowiecznej i nowożytnej. Specjalność italska, nowogrecka umożliwiają przerzucenie mostów pomiędzy współczesną Italią i Helladą, a epoką starożytną. Specjalność arabska pozwala na poznanie sąsiadującej w Śródziemnomorzu z Europą cywilizacji islamu, tyleż podobnej, co odmiennej od kultur wyrosłych z antyku grecko-rzymskiego.

Swoją wiedzę o świecie antycznym i współczesnym studenci studiów śródziemnomorskich, czy to w zakresie ogólnym, czy to w jednej ze specjalności, łączą ze znajomością jednego z języków nowożytnych – arabskiego, nowogreckiego, włoskiego. Daje to im możliwość ubiegania się o pracę we wszelkiego rodzaju instytucjach nauki, kultury, w administracji publicznej oraz w biznesie i usługach.

Specjalności

Program studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku studia śródziemnomorskie oferuje możliwość zrealizowania studiów bez specjalności lub następujących specjalności:

  • arabska
  • biblijna
  • łacińska
  • nowołacińska
  • grecka
  • nowogrecka
  • italska

 CO PO STUDIACH

Po studiach licencjackich możesz zdecydować się na kontynuację nauki na studiach magisterskich. Nabyta wiedza w zakresie zagadnień kulturowych oraz języka w obrębie wybranego regionu basenu Morza Śródziemnego oraz umiejętności praktyczne, jak również wrażliwość i otwartość na odmienne od rodzimych postawy i zachowania społeczne, kwalifikują absolwentów studiów śródziemnomorskich I stopnia do podjęcia pracy w różnych gałęziach gospodarki, w firmach z kapitałem zagranicznym, instytucjach samorządowych i ośrodkach kultury, w branży turystycznej i w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języków i kultury krajów basenu Morza Śródziemnego.

O kierunkach filologicznych dowiedzieć się możesz więcej dzięki stronie Studia filologiczne we Wrocławiu. Szukasz innych propozycji, poszukujesz dla siebie atrakcyjnej alternatywy na polskich uczelniach – zobacz – studia filologiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Zobacz również inne treści poświęcone studiom we Wrocławiu:

Studia we Wrocławiu

Kierunki studiów we Wrocławiu

Rekrutacja na studia we Wrocławiu

Uczelnie Wrocław

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia