Kierunki studiów BydgoszczStudia BydgoszczStudia pedagogiczne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Bydgoszczy

Interesują Cię studia pedagogiczne? Chcesz wybrać kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Bydgoszczy? Co musisz wiedzieć, zanim zdecydujesz się na studia na tym kierunku?

Czy warto studiować kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna?

Jak ważne jest kształcenie przedszkolne i wczesnoszkolne specjalnie nie trzeba nikogo przekonywać. Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pozwolą Ci zdobyć kwalifikacje pedagogiczne i nauczycielskie wymagane w pracy z dziećmi na najwcześniejszych etapach edukacji. Oczywiście nie są to studia dla wszystkich, ale już sam fakt, że myślisz o ich podjęciu, sugeruje, że możesz podsiadać predyspozycje do pracy z małymi uczniami.

Gdzie studiować kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Bydgoszczy?

Kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna ma w swojej ofercie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (studia prowadzi Wydział Pedagogiki UKW).

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (UKW)

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, proponowane przez UKW w Bydgoszczy, są odpowiedzią na pilne wyzwania w zakresie przygotowania nauczycieli wczesnej edukacji, którzy powinni dysponować rozwiniętymi kompetencjami zarówno w zakresie wiedzy i umiejętności wynikających z profesjonalizacji zawodu, a także kompetencjami kształtowania relacji w pracy z dzieckiem.

W trakcie praktyk zawodowych student zapoznaje się z organizacją pracy przedszkola i szkoły, z warsztatem pracy nauczyciela, formami i metodami nauczania i wychowania oraz ma możliwość kształtowania i rozwoju umiejętności dydaktyczno-wychowawczych w bezpośrednim kontakcie z uczniami, a także weryfikacji własnych predyspozycji do wykonywania zawodu.

Absolwenci nabędą uprawnienia pedagogiczne i uzyskają pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej. Mają też możliwość założyć własną placówkę oświatowo-wychowawczą po spełnieniu warunków przewidzianych aktualnie obowiązującym prawem.

Perspektywy zawodowe:

  • nauczyciel przedszkola,
  • nauczyciel klas I-III szkoły podstawowej,
  • własna działalność w ramach prywatnej placówki oświatowo-wychowawczej.

Odwiedź stronę Uczelni i dowiedz się więcej o tej propozycji studiów pedagogicznych na UKW!

Kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Bydgoszczy

Więcej informacji o kierunkach pedagogicznych, ich opisy, informacje o zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie studia pedagogiczne Bydgoszcz. Interesujesz się zagadnieniami pedagogicznymi lub myślisz o pracy w instytucjach związanych z edukacją, nauką, albo organizowaniem szkoleń, chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce? Sprawdź stronę studia pedagogiczne w Polsce.

Czytaj również:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Bydgoszczy.

Można skorzystać również z innych informacji o studiach w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Uczelnie Bydgoszcz

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia