Kierunki studiów BydgoszcznewStudia BydgoszczStudia psychologiczneTOP BydgoszczTop studia

Psychologia w Bydgoszczy

Psychologia to od lat jeden z najpopularniejszych kierunków studiów w Polsce. Utrzymuje się na podium pod względem ilości osób, które chcą studiować właśnie ten kierunek. Zastanawiasz się może, czy można psychologię studiować w Bydgoszczy? Odpowiedź jest twierdząca. Można i to na trzech uczelniach.

Psychologia na UKW

Można podjąć studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego (UKW). Są to jednolite studia magisterskie, czyli psychologii będziesz uczyć się pięć lat. Zalet tego trybu jest wiele. Jednym z nich jest uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu psychologa. Kwestie związane z wykonywaniem pracy psychologa regulują akty prawne.

Absolwent psychologii posiada kwalifikacje w zakresie świadczenia usług psychologicznych, a w szczególności diagnozowania oraz udzielania pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów z różnych obszarów życia jednostki i grup społecznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego lub zespołowego prowadzenia badań naukowych w dziedzinie psychologii. (USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.).

Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego pod koniec trzeciego roku można wybrać jeden z modułów specjalnościowych. Do wyboru są cztery:

 • psychologia kliniczna,
 • psychologia zdrowia i rehabilitacji,
 • psychologia społeczna,
 • psychologia wspomagania rozwoju.

Istotą jest pogłębienie wiedzy z określonej subdyscypliny i kompetencji praktycznych.

 • Psychologia kliniczna. Celem modułu jest zapoznanie się studentów z psychologią kliniczną jako dziedziną zastosowań psychologii w stosunku do dzieci z zaburzeniami rozwoju i ich rodzin, osób chorych psychicznie, neurologicznie, somatycznie oraz z tzw. problemami osobistymi.
 • Psychologia zdrowia i rehabilitacji. Celem modułu jest zapoznanie się studentów z psychologią zdrowia i psychologią rehabilitacji jako dziedziną zastosowań psychologii w stosunku do dorosłych i dzieci chorych somatycznie oraz osób z niepełnosprawnością. Studenci opanowują podstawowe umiejętności dotyczące kontaktu klinicznego, wyboru metod diagnostyki, terapii i innych form terapii psychologicznej wobec jednostki i otoczenia społecznego.
 • Psychologia społeczna. Moduł przygotowuje do diagnozy i rozwiązywania problemów przystosowania do życia w społeczeństwie i organizacji  życia społecznego. Celem jest poznanie mechanizmów i prawidłowości funkcjonowania społecznego jednostek i grup, w tym rodziny jako małej grupy społecznej oraz możliwości zastosowania tej wiedzy w praktyce.
 • Psychologia wspomagania rozwoju. Moduł przygotowuje studenta do pracy psychologicznej w następujących obszarach praktyki zawodowej: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny; praca psychologiczna z rodziną z problemami wychowawczymi; edukacja rozwijająca i specyficzne trudności w uczeniu się; wspomaganie zdrowych osób dorosłych w rozwoju osobistym i zawodowym; wspomaganie rozwoju osób starszych i chorych somatycznie.

Na UKW psychologię studiować można w trybie stacjonarnym i co wielu zadowoli, również w trybie niestacjonarnym. Oczywiście na studiach dziennych nauka realizowana będzie za darmo, na zaocznych koszt to 2450 zł za semestr.

Psychologia na Uniwersytecie WSB Merito Bydgoszcz

Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz również proponuje studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia.

Zastanawiasz się, czy wybrać psychologię? Jeśli interesujesz się tym, co czuje, myśli i jak funkcjonuje inny człowiek, oraz dbasz o dobre relacje z ludźmi, to są to studia  dla Ciebie! Jako wykładowca rozumiem, jakie kompetencje powinny być kształtowane w trakcie studiów, żebyś był dobrze przygotowany do radzenia sobie w pracy. Współtworzyłam program studiów z myślą o takich osobach jak Ty. Psychologia jest niezwykle pasjonującą i szeroką gałęzią nauki.

Specjalności na kierunku psychologia w WSB:

 • Neuropsychologia
 • Psychologia edukacyjna
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia w zarządzaniu i biznesie
 • Psychologia zdrowia

Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz proponuje studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Koszty są podobne do tych, które obowiązują na UKW (tryb niestacjonarny).


Uzyskaj szczegółowe informacje o kierunkach studiów przygotowane przez prowadzące je uczelnie:

Kierunek psychologia w Bydgoszczy

Więcej informacji o kierunkach psychologicznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia psychologiczne Bydgoszcz. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia psychologiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Bydgoszczy.

Można skorzystać również z innych informacji o studiach w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Uczelnie Bydgoszcz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia