Kierunki studiów WarszawaNowerodzaje studiów WarszawaStudiaStudia psychologiczneStudia Warszawa

Studia psychologiczne w Warszawie

Kierunek psychologia oferują m.in. Uniwersytet Warszawski, APS, UKSW i wiele warszawskich uczelni niepublicznych: m.in. Uniwersytet SWPS, Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Społeczna Akademia Nauk, Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych.

Psychologia na Uniwersytecie Warszawskim

Studia psychologiczne na kierunku psychologia, które proponuje Uniwersytet Warszawski, są nastawione na uniwersalne wykształcenie zgodnie ze strategią kształcenia ogólnoakademickiego. Jednocześnie program studiów zapewnia osiągnięcie szeregu praktycznych umiejętności, przez co dostosowany jest do wymagań zmieniającego się rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy. Są to studia wielokierunkowe i interdyscyplinarne rozwijające otwartość na różne idee, uczące poszukiwania i uwzględniania różnych rodzajów argumentacji.

Pod koniec trzeciego roku studiów studenci mają do wyboru następujące specjalizacje:

 • Neuropsychologia kliniczna,
 • Psychologia kliniczna dziecka i rodziny,
 • Psychoterapia,
 • Psychologia zdrowia i rehabilitacji,
 • Psychologia sądowa,
 • Psychologia ekonomiczna,
 • Psychologia wychowawcza,
 • Wspieranie rozwoju osobowości,
 • Psychologia organizacji i pracy.

Uczestnicy specjalizacji Psychologia wychowawcza mają możliwość uzyskania uprawnień nauczycielskich.

Absolwenci psychologii otrzymują tytuł zawodowy psychologa, który pozwala na podjęcie pracy w różnego typu placówkach i instytucjach medycznych, edukacyjnych, badawczych, biznesowych, itp. Absolwenci mogą kontynuować kształcenie w ramach studiów III stopnia oraz studiów podyplomowych.

Psychologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW)

Kierunek psychologia, który prowadzi Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, można porównać do dobrego projektu badawczego, który wymaga solidnych podstaw teoretycznych, w tym aktualnej wiedzy oraz rzetelnych narzędzi pomiaru. Wykłady i ćwiczenia są prowadzone przez specjalistów, którzy przekazują studentom najnowszą wiedzę psychologiczną oraz dzielą się własnym doświadczeniem w pracy klinicznej, co stanowi dużą wartość wielu zajęć.

Specjalności:

 • Psychologia kliniczna i psychoterapia,
 • Psychologia pracy i organizacji,
 • Psychologia sądowa i penitencjarna,
 • Psychologia wspomagania rozwoju.

Po ukończeniu kierunku psychologia na UKSW można podjąć pracę w wielu miejscach m.in. w:

 • placówkach oświatowych, w tym w szkołach czy poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • placówkach medycznych (szpitale, kliniki),
 • firmach, w działach obejmujących doradztwo personalne i zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • placówkach systemu sprawiedliwości (np. zakłady penitencjarne),a także prowadzić diagnozę psychologiczną.

Po studiach na kierunku psychologia można się dalej rozwijać na ścieżce psychoterapeutycznej (szkoły psychoterapii) i specjalizacji klinicznej oraz na ścieżce naukowej w Szkole Doktorskiej UKSW (studia trzeciego stopnia).

Psychologia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (APS)

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w ramach studiów na kierunku psychologia oferuje atrakcyjny i nowoczesny program kształcenia, uwzględniający aktualne tendencje nauki światowej i potrzeby rynku pracy.

Po ukończeniu studiów absolwent będzie posiadać merytoryczną i metodologiczną wiedzę w zakresie badań i teorii wyjaśniających zachowanie człowieka i grup społecznych oraz umiejętność stosowania narzędzi diagnozy psychologicznej i podejmowania skutecznej interwencji.

Specjalności:

 • Psychologia kliniczna,
 • Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia,
 • Stosowana psychologia społeczna.

Absolwent ma możliwość znalezienia zatrudnienia wszędzie tam, gdzie jest zapotrzebowanie na profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych ludzi w każdym wieku, ujawniania ich potencjału, wspierania rozwoju, a także podejmowania działań na rzecz zbiorowości, w tym społeczności lokalnych.

Psychologia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie

Studia na kierunku psychologia – propozycja Uniwersytet SWPS w Warszawie – to dobry wybór dla kandydatów, którzy myślą o pracy psychologa i którym zależy na zdobyciu specjalistycznej wiedzy i kompetencji niezbędnych do wykonywania tego zawodu.

Studenci mają do wyboru unikatowe specjalności dostosowane do wymagań rynku pracy oraz ciekawe zajęcia fakultatywne, dzięki czemu dopasowują program kształcenia do swoich zainteresowań i planów zawodowych.

Specjalności (wybór pod koniec piątego semestru):

 • Neurokognitywistyka,
 • Praktyczna psychologia społeczna,
 • Psychologia biznesu,
 • Psychologia edukacyjna,
 • Psychologia kliniczna i zdrowia,
 • Stosowana i kliniczna analiza zachowania,
 • Psychologia międzykulturowa.

Psychologia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Psychologia w SAN w Warszawie to kierunek dla osób zainteresowanych poznaniem i wytłumaczeniem różnych przejawów ludzkich aktywności, rozpoczynając od ich motywów, a na indywidualnych i społecznych skutkach kończąc. Program kształcenia odpowiada na zapotrzebowania rynku i stale rozwijające się potrzeby społeczne zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym.

Psychologia wykorzystywana jest dziś dla celów diagnostycznych i terapeutycznych, ale jest też podstawą wielu ważnych dziedzin ludzkiej aktywności i oddzielnych dyscyplin naukowych: zarządzania zasobami ludzkimi, biznesu, marketingu (także politycznego), pedagogiki, sportu czy zarządzania kryzysowego. 

Absolwenci psychologii są bardzo poszukiwani na rynku pracy – nie tylko na stanowiskach psychologów, ale wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się wiedzę o człowieku i umiejętności społeczne.

Specjalności:

 • Psychologia zdrowia i kliniczna,
 • Psychologia biznesu i doradztwa zawodowego.

Kierunki studiów psychologicznych w Warszawie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia psychologiczne Warszawa. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia psychologiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia