Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zgodnie z przesłaniem patronki Uczelni „nie ma kaleki – jest człowiek” przygotowuje pedagogów specjalnych i nauczycieli pracujących na rzecz osób z różnorodnymi rodzajami niepełnosprawności w duchu poszanowania ich ludzkich i obywatelskich praw, zrozumienia i akceptacji dla odmienności, traktowania niepełnosprawności jako niezbywalnego elementu ludzkiej kondycji oraz włączania osób niepełnosprawnych w życie społeczeństwa na zasadzie równoprawnych obywateli.

APS w Warszawie

Kierunki studiów

studia I stopnia i jednolite magisterskie

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
 • LOGOPEDIA
 • PEDAGOGIKA
 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I SZKOLNA
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
 • PEDAGOGIKA SPECJALNA
 • PEDAGOGIKA ZDOLNOŚCI I INFORMATYKI
 • PRACA SOCJALNA
 • PSYCHOLOGIA
 • SOCJOLOGIA

Rekrutacja

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znaleźć można w dziale KANDYDAT, REKRUTACJA lub Uchwale Senatu na stronie Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni.

Aktualności z uczelni

Kontakt

02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40; Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Lokalizacja

Również w Warszawie

Zbliżające się wydarzenia