Kierunki studiów WarszawaStudia pedagogiczneStudia Warszawa

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna to studia nauczycielskie przygotowujące do pracy z dzieckiem i rodziną w szkole i w środowisku pozaszkolnym. W trakcie studiów I stopnia zdobędziesz wiedzę i umiejętności pozwalające: podejmować działania na rzecz opieki, rozwoju i edukacji dziecka; zapewnić odpowiednie wsparcie dziecku i rodzinie; inicjować i/lub koordynować współpracę między instytucjami wspomagającymi dzieci i rodzinyw trudnej sytuacji życiowej.

Po ukończeniu studiów na I stopniu na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna możesz pracować jako: pedagog w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; na stanowiskach związanych z pieczą zastępczą; jako asystent rodziny. Uzyskasz uprawnienia do otwierania własnych alternatywnych placówek opieki nad dzieckiem, do pracy w organizacjach pozarządowych oraz z seniorami. Jeśli marzysz o pracy w szkole (np. jako pedagog lub wychowawca), będziesz mógł/mogła kontynuować studia na tym kierunku na II stopniu i zdobędziesz pełne kwalifikacje nauczycielskie. 

Atuty kierunku:

  • Kierunek który jest sprawdzony – ma ponad 50-letnią tradycję; dostosowany do potrzeb pracodawców z obszaru opieki i wychowania oraz odpowiadający aktualnym standardom kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela.
  • Wykwalifikowana kadra: autorytety naukowe, specjaliści, doświadczeni praktycy.
  • Program studiów odpowiada na zapotrzebowanie na rynku pracy w Polsce i zagranicą, kładący nacisk na praktyczną stronę zawodu.
  • Dzięki starannie zaplanowanemu systemowi praktyk zawodowych, student ma okazję nabyć nową wiedzę, umiejętności, kontakty zawodowe oraz perspektywę zatrudnienia w partnerskich szkołach i instytucjach oraz organizacjach.
  • Interdyscyplinarny charakter nauki, opieka tutorska i moduł edukacji spersonalizowanej dające studentowi dużą możliwość rozwoju.

Strona kierunku: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA I SZKOLNA , Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Więcej informacji o kierunkach pedagogicznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia pedagogiczne Warszawa. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia