Kierunki studiów ŁódźStudia ŁódźStudia społeczne

Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji w Łodzi

Kierunek studiów dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji to jedna z tych propozycji studiów, które wiążą się z procesami komunikacji. Studia przekazują wiedzę na temat szeroko rozumianych zawodów medialnych, akcentując ich znaczenie w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym. Poznaj propozycję kierunku na Uniwersytecie Łódzkim.

Głównym celem kierunku dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji jest przygotowanie przyszłych absolwentów do funkcjonowania w świecie mediów wymagającym stałego wzbogacania zdobytej wiedzy i umiejętności.

Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu nauki o kulturze, nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz wybraną problematykę z językoznawstwa, literaturoznawstwa i nauk o sztuce. Jego istotne uzupełnienie stanowi kształcenie umiejętności praktycznych w ramach tworzenia różnych form wypowiedzi werbalnych, wizualnych i multimedialnych. Działające na Wydziale studia radiowe i telewizyjne umożliwiają studentom praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej i zdobycie doświadczenia w pracy z kamerą i mikrofonem.

W proces dydaktyczny zaangażowani są badacze specjalizujący się w problematyce komunikowania i mediów, a także doświadczeni dziennikarze, pracownicy działów public relations i agencji reklamowych.

Specjalności

Specjalizacje w ramach kierunku:

  • Dziennikarstwo

Specjalizacja przybliża na kilku płaszczyznach zagadnienia związane z dziennikarstwem i mediami. Zaznajamia z największymi osiągnięciami sztuki dziennikarskiej, uczy sztuki publicznego przemawiania i dyskutowania, unaocznia rolę etykiety językowej w komunikacji międzykulturowej, zapoznaje z technikami promocyjnymi i strategiami przedsiębiorstw medialnych, kształci umiejętność przygotowania standardowej i niestandardowej reklamy w oparciu o słowo i obraz.

Absolwenci specjalizacji dziennikarskiej są przygotowani do podjęcia pracy w zawodzie dziennikarza prasowego, radiowego, telewizyjnego oraz internetowego.

  • Reklama, design i komunikacja wizualna

Specjalizacja kształci w zakresie nowoczesnych form projektowania przekazów pełniących funkcję promocyjną. Uczy skutecznego komunikowania na poziomie językowym (Copywriting, Projektowanie narracji) i pozajęzykowym (Muzyka i obraz w reklamie, Design produktu), uwzględniając aspekty psychologiczne i estetyczne przekazów. Przekazuje wiedzę dotyczącą typografii i małych form graficznych, planowania i projektowania przestrzeni oraz środków komunikacji filmowej. Inspiruje do samodzielnego tworzenia grafik użytkowych, makiet publikacji oraz organizacji produkcji spotów reklamowych.

Absolwenci specjalizacji są przygotowani do podjęcia pracy w charakterze projektantów i producentów przekazów komunikacyjnych tworzonych na potrzeby działań PR-owych i promocyjnych.

Praca po studiach

Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w mediach zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych. Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia działalności dziennikarskiej oraz projektowania komunikacji w aspekcie kulturowym. Ma umiejętność krytycznego myślenia, łączenia faktów, wnioskowania, argumentowania i autoprezentacji. Potrafi sprawnie komunikować się z ludźmi, współpracować w zespole, podejmować decyzje, inicjować zadania oraz dokonywać oceny działań własnych i innych osób.

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Łódź. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Łodzi.

Sprawdź także treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia