Kierunki studiówKierunki studiów ŁódźStudia ŁódźStudia społeczne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Łodzi

Jeśli przeglądasz społeczne kierunki studiów w Łodzi i wciąż nie możesz się zdecydować – dowiedz się więcej o kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Uniwersytet Łódzki proponuje kandydatom studia na kierunkach dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji oraz dziennikarstwo międzynarodowe. Z kolei zaś kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna ma w swojej ofercie uczelnia niepubliczna: Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi.

Dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji na Uniwersytecie Łódzkim

Kierunek dziennikarstwo, media i projektowanie komunikacji – propozycja Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego – stanowi odpowiedź na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Studia przekazują wiedzę na temat szeroko rozumianych zawodów medialnych, akcentując ich znaczenie w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym. Głównym celem kierunku jest przygotowanie przyszłych absolwentów do funkcjonowania w świecie mediów wymagającym stałego wzbogacania zdobytej wiedzy i umiejętności.

Specjalizacje:

 • Dziennikarstwo,
 • Reklama, design i komunikacja wizualna.

Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w mediach zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych. Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia działalności dziennikarskiej oraz projektowania komunikacji w aspekcie kulturowym.

Ma umiejętność krytycznego myślenia, łączenia faktów, wnioskowania, argumentowania i autoprezentacji. Potrafi sprawnie komunikować się z ludźmi, współpracować w zespole, podejmować decyzje, inicjować zadania oraz dokonywać oceny działań własnych i innych osób.

Studia licencjackie przygotowują do podjęcia pracy w redakcjach mediów tradycyjnych i internetowych w charakterze reportera, redaktora, prezentera, spikera, blogera czy vlogera, a także asystenta wydawcy oraz producenta.

Absolwent kierunku może znaleźć zatrudnienie również w agencjach PR-owych i reklamowych, biurach marketingowych oraz w obszarach rynku pracy zorientowanych na organizację wydarzeń, konferencji i imprez.

Dziennikarstwo międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim

Głównymi celami kształcenia na kierunku dziennikarstwo międzynarodowe (Wydział Filologiczny UŁ) są: przygotowanie studenta do samodzielnego zdobywania podstawowych informacji z rozmaitych źródeł oraz ich selekcjonowania i na tej podstawie formułowania krytycznych sądów; wykształcenie umiejętności posługiwania się warsztatem dziennikarskim w zakresie gatunków dziennikarskich funkcjonujących w mediach różnego typu w Polsce i krajach wybranego obszaru językowego; przygotowanie studenta do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym z wykorzystaniem różnych mediów i różnych form przekazu; przekazanie podstawowej wiedzy o mediach, kulturze i o literaturze współczesnej wybranego obszaru językowego; wykształcenie umiejętności językowych do poziomu B2/B2+ znajomości języka angielskiego; wykształcenie umiejętności językowych do poziomu B2 znajomości drugiego języka obcego; zapoznanie z podstawowymi zasadami prawa autorskiego i prasowego.

Specjalności do wyboru po drugim semestrze studiów:

 • Dziennikarstwo z językiem i kulturą francuską,
 • Dziennikarstwo z językiem i kulturą niemiecką,
 • Dziennikarstwo z językiem i kulturą rosyjską.

Absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie:

 • w polskich mediach (jako początkujący dziennikarz – specjalista od problematyki krajów wybranego obszaru językowego);
 • w mediach zagranicznych (jako początkujący dziennikarz – specjalista od problematyki polskiej);
 • w redakcjach mediów tradycyjnych ogólnotematycznych i specjalistycznych; lokalnych oraz ogólnokrajowych (jako początkujący dziennikarz, reporter lub sekretarz redakcji);
 • w redakcjach mediów internetowych ogólnotematycznych i specjalistycznych; lokalnych oraz ogólnokrajowych (jako początkujący dziennikarz, reporter lub sekretarz redakcji);
 • w agencjach promocyjno-reklamowych;
 • w organizacjach dowolnego typu w zakresie public relations oraz rzecznictwa prasowego.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

W trakcie studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w AHE w Łodzi, niezależnie od wybranej specjalności, będziesz realizować kreatywne projekty dziennikarskie, PR-owe i wizerunkowe, które przedstawisz pracodawcy jako swoje portfolio. Poznasz tajniki pracy w prasie, radiu i telewizji, nauczysz się obsługi kamery i montażu oraz przygotowywania reportaży radiowych i telewizyjnych.

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu budowania wizerunku, projektowania komunikacji, opracowywania i wdrażania strategii promocyjnych i reklamowych.

Nauczysz się pisać teksty informacyjno-publicystyczne i promocyjne, projektować i tworzyć serwisy internetowe, wykorzystywać smartfon do pracy dziennikarskiej. Staniesz się profesjonalnym twórcą mediów interaktywnych.

Będziesz także korzystać z uczelnianego studia radiowego i telewizyjnego i odbędziesz praktyki w łódzkich i ogólnopolskich gazetach, serwisach internetowych, rozgłośniach radiowych oraz stacjach telewizyjnych.

Specjalności:

 • Dziennikarz – twórca mediów interaktywnych,
 • Dziennikarz prasy, radia, tv i portali internetowych,
 • Media firmowe i komunikacja wizerunkowa.

Kierunki dziennikarskie w Łodzi

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Łódź. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Łodzi.

Sprawdź także treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia