Kierunki studiówKierunki studiów GdańskStudia GdańskStudia medyczne

Pielęgniarstwo – Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Zapotrzebowanie społeczeństwa na usługi medyczne nieustannie rośnie, a problemy z brakiem odpowiedniej liczby pracowników w ochronie zdrowia są coraz bardziej zauważalne.

Uzyskanie wykształcenia z zakresu pielęgniarstwa staje się więc ogromnym atutem na rynku pracy. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku zaprasza na stacjonarne studia licencjackie na kierunku Pielęgniarstwo.

Cele kształcenia na kierunku pielęgniarstwo to przede wszystkim:

  • przekazanie kompleksowej i interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu nauk o zdrowiu oraz nauk medycznych, które wyposażą studenta w wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu pielęgniarstwa opartą o wiedzę medyczną pozwalającą na samodzielne wykonywanie zawodu,
  • przygotowanie absolwenta do samodzielnej pracy z osobami chorymi, sprawując wysoki poziom opieki zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa, a także udzielanie świadczeń osobom zdrowym w zakresie promocji zdrowia i zapobiegania chorobom,
  • kształtowanie właściwych postaw uwzględniających: standardy etyczne oraz otwartość na zróżnicowanie kulturowe i społeczne, umiejętność pracy samodzielnej jak i w grupie oraz rozwój osobisty z potrzebą dokształcania się przez całe życie.

Perspektywy zawodowe:

  • szpitale,
  • zakłady podstawowej opieki zdrowotnej,
  • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
  • ośrodki opieki paliatywno-hospicyjnej.

Absolwent z dyplomem licencjata będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia i świadomy konieczności kontynuacji kształcenia przez całe życie, w tym ciągłego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności.

Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: www.wsz.pl/studia-licencjackie/pielegniarstwo/

ZOBACZ RÓWNIEŻ: WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA W GDAŃSKU – AKTUALNOŚCI, REKRUTACJA NA STUDIA

CZYTAJ TAKŻE:

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Gdańsku i woj. pomorskim:

Studia w Gdańsku

Kierunki studiów w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gdańsku

Uczelnie Gdańsk

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia