Kierunki studiów WarszawanewStudia psychologiczneStudia WarszawaTop studiaTOP Warszawa

Psychologia w Warszawie

Interesują Cię studia psychologiczne? Chcesz wybrać kierunek psychologia w Warszawie? Popularność tego kierunku studiów sprawia, że nie będziesz mieć problemu ze znalezieniem ciekawych propozycji z tego zakresu, oferowanych zarówno przez warszawskie uczelnie publiczne, jak i niepubliczne.

Gdzie studiować kierunek psychologia w Warszawie?

Psychologia to nauka zajmująca się badaniem mechanizmów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem.

Psychologia na Uniwersytecie Warszawskim

Wybierając studia na kierunku psychologia, prowadzone przez Uniwersytet Warszawski, decydujesz się na uniwersalne wykształcenie zgodnie ze strategią kształcenia ogólnoakademickiego. Jednocześnie program studiów na UW zapewnia osiągnięcie szeregu praktycznych umiejętności, przez co dostosowany jest do wymagań zmieniającego się rynku pracy oraz gospodarki opartej na wiedzy. Są to studia wielokierunkowe i interdyscyplinarne rozwijające otwartość na różne idee, uczące poszukiwania i uwzględniania różnych rodzajów argumentacji. Oferowane w ramach kierunku specjalizacje (nabór pod koniec trzeciego roku studiów) to bloki zajęć lub ścieżki kształcenia ukierunkowane na wybrany obszar tematyczny, przygotowujące do podjęcia pracy zawodowej.

Specjalizacje:

 • Neuropsychologia kliniczna
 • Psychologia kliniczna dziecka i rodziny
 • Psychoterapia
 • Psychologia zdrowia i rehabilitacji
 • Psychologia sądowa
 • Psychologia biznesu
 • Psychologia wychowawcza stosowana
 • Wspieranie rozwoju osobowości
 • Psychologia organizacji i pracy
 • Social Research Specialization

Psychologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Nauka na kierunku psychologia na UKSW wygląda następująco. Program pierwszych trzech lat studiów obejmuje wiedzę z zakresu podstaw biologicznych, humanistyczno-społecznych, metodologicznych i statystycznych psychologii, a także kształcenie z zakresu wszystkich podstawowych subdyscyplin psychologii. Następnie studenci wybierają jedną z czterech specjalności.

Specjalności:

 • Psychologia kliniczna i psychoterapia
 • Psychologia pracy i organizacji
 • Psychologia wspomagania rozwoju
 • Psychologia sądowa i penitencjarna

Psychologia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Studia na kierunku psychologia w APS to przede wszystkim nowoczesny program kształcenia, uwzględniający aktualne tendencje nauki światowej i potrzeby rynku pracy. Po ukończeniu studiów absolwent będzie posiadać merytoryczną i metodologiczną wiedzę w zakresie badań i teorii wyjaśniających zachowanie człowieka i grup społecznych oraz umiejętność stosowania narzędzi diagnozy psychologicznej i podejmowania skutecznej interwencji.

Specjalności:

 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia
 • Stosowana psychologia społeczna

Psychologia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie

Psychologia proponowana przez SWPS to dobry wybór dla kandydatów, którzy myślą o pracy psychologa, i którym zależy na zdobyciu specjalistycznej wiedzy i kompetencji niezbędnych do wykonywania tego zawodu. Co ciekawe, osoby z dyplomem uczelni wyższej w dyscyplinie innej niż psychologia mogą skorzystać z oferty dla magistrów i licencjatów.

Specjalności:

 • Neurokognitywistyka
 • Praktyczna psychologia społeczna
 • Psychologia biznesu
 • Psychologia edukacyjna
 • Psychologia kliniczna i zdrowia
 • Stosowana i kliniczna analiza zachowania
 • Psychologia międzykulturowa

Sprawdź, jakie inne warszawskie uczelnie wyższe mają w swojej ofercie studia psychologiczne i dowiedz się więcej!

Kierunek psychologia w Warszawie 2024

Więcej informacji o kierunkach psychologicznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia psychologiczne Warszawa. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz: studia psychologiczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia