Stosowana psychologia zwierząt w Warszawie

Chcesz w przyszłości prowadzić różne terapie z wykorzystaniem zwierząt lub rozwiązywać ich problemy behawioralne? A może interesują Cię zawody sportowe z udziałem koni lub psów?

Studia na kierunku stosowana psychologia zwierząt (studia I stopnia, 3-letnie, niestacjonarne), które ma w swojej ofercie Uniwersytet Warszawski (prowadzi je Wydział Psychologii UW), mają charakter interdyscyplinarny. Łączą zdobycze naukowe i dokonania z różnych obszarów tzw. „behavioral science“.

Program studiów lokuje się na styku trzech obszarów kształcenia: nauk społecznych, przyrodniczych oraz rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Studenci kierunku mają możliwość zdobywania wiedzy teoretycznej (dzięki współpracy z naukowcami i dydaktykami z różnych jednostek naukowych), a także praktycznych umiejętności (dzięki zajęciom z praktykami szkolącymi zwierzęta oraz profesjonalnie zajmującymi się modyfikacją zachowań problemowych u zwierząt). 

Studia zapewniają znaczną liczbę zajęć praktycznych, ściśle związanych z profilem studiów i zainteresowaniami słuchaczy. 

Specjalizacje w ramach kierunku:

  • Problemy behawioralne oraz szkolenie psów i koni – pozwoli studentom opanować wiedzę na temat zasad szkolenia i psychologii psów i koni oraz specyfiki poszczególnych gatunków. Szkolenia zwierząt oparte są na współczesnej wiedzy z zakresu etologii, psychologii zwierząt, teorii uczenia się. Znajomość tych zagadnień pozwoli absolwentowi zrozumieć zachowanie zwierząt oraz zasady skutecznego komunikowania się z nimi. Znajomość podstawowych praw rządzących procesem uczenia się umożliwi absolwentom kierowanie zachowaniem zwierząt w taki sposób, aby było ono bezpieczne, służyło aspektom użytkowym.
  • Terapia wspomagająca z wykorzystaniem zwierząt – pozwoli studentom opanować wiedzę związaną z wykorzystaniem zwierząt w terapii wspomagającej, którą coraz częściej stosuje się w praktyce rehabilitacyjnej i terapeutycznej (m.in. chorób wieku podeszłego, rozległych zaburzeń rozwoju oraz zaburzeń pourazowych, czy poudarowych). Znajomość elementów psychologii człowieka, psychologii wykorzystywanego zwierzęcia, zasad bezpieczeństwa człowieka i zwierzęcia, daje absolwentowi tej specjalności niezbędną wiedzę konieczną do właściwego prowadzenia terapii i rehabilitacji, a także wiedzę na temat granic jej stosowania. Studenci będą poznawać ten obszar w zakresie gatunków zwierząt najczęściej wykorzystywanych w działaniach terapeutycznych.
  • Szkolenie sportowe – daje studentom wiedzę z zakresu podstawowych dziedzin sportu z udziałem psów i koni uprawianych w Polsce i na świecie. Prezentuje zasady i regulaminy obowiązujące w różnych dziedzinach tego rodzaju sportu. Kształcenie obejmuje zagadnienia związane z metodyką pracy i prowadzeniem zajęć sportowych z udziałem zwierząt, planowanie i organizację cyklu treningowego najbardziej popularnych dyscyplin, zasady selekcji zwierząt, zasady wyboru techniki pracy w zależności od celu szkolenia i predyspozycji zwierząt, budowanie planów treningowych i scenariuszy zajęć.

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia psychologiczne Warszawa. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia psychologiczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Warszawie:

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia