Kierunki studiówKierunki studiów BydgoszczStudia BydgoszczStudia psychologiczne

Psychologia – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

UKW proponuje kandydatom studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia. Dowiedz się więcej o kierunku oraz proponowanych specjalnościach

Studia na kierunku psychologia na UKW to jednolite studia magisterskie, czyli psychologii będziesz uczyć się pięć lat. Zalet tego trybu jest wiele. Jednym z nich jest uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu psychologa. Kwestie związane z wykonywaniem pracy psychologa regulują akty prawne.

Absolwent psychologii posiada kwalifikacje w zakresie świadczenia usług psychologicznych, a w szczególności diagnozowania oraz udzielania pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów z różnych obszarów życia jednostki i grup społecznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego lub zespołowego prowadzenia badań naukowych w dziedzinie psychologii. (USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.).

Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego pod koniec trzeciego roku można wybrać jeden z modułów specjalnościowych. Do wyboru są cztery:

  • psychologia kliniczna,
  • psychologia zdrowia i rehabilitacji,
  • psychologia społeczna,
  • psychologia wspomagania rozwoju.

Istotą jest pogłębienie wiedzy z określonej subdyscypliny i kompetencji praktycznych.

  • Psychologia kliniczna. Celem modułu jest zapoznanie się studentów z psychologią kliniczną jako dziedziną zastosowań psychologii w stosunku do dzieci z zaburzeniami rozwoju i ich rodzin, osób chorych psychicznie, neurologicznie, somatycznie oraz z tzw. problemami osobistymi.
  • Psychologia zdrowia i rehabilitacji. Celem modułu jest zapoznanie się studentów z psychologią zdrowia i psychologią rehabilitacji jako dziedziną zastosowań psychologii w stosunku do dorosłych i dzieci chorych somatycznie oraz osób z niepełnosprawnością. Studenci opanowują podstawowe umiejętności dotyczące kontaktu klinicznego, wyboru metod diagnostyki, terapii i innych form terapii psychologicznej wobec jednostki i otoczenia społecznego.
  • Psychologia społeczna. Moduł przygotowuje do diagnozy i rozwiązywania problemów przystosowania do życia w społeczeństwie i organizacji  życia społecznego. Celem jest poznanie mechanizmów i prawidłowości funkcjonowania społecznego jednostek i grup, w tym rodziny jako małej grupy społecznej oraz możliwości zastosowania tej wiedzy w praktyce.
  • Psychologia wspomagania rozwoju. Moduł przygotowuje studenta do pracy psychologicznej w następujących obszarach praktyki zawodowej: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny; praca psychologiczna z rodziną z problemami wychowawczymi; edukacja rozwijająca i specyficzne trudności w uczeniu się; wspomaganie zdrowych osób dorosłych w rozwoju osobistym i zawodowym; wspomaganie rozwoju osób starszych i chorych somatycznie.

Na UKW psychologię studiować można w trybie stacjonarnym i co wielu zadowoli, również w trybie niestacjonarnym. Oczywiście na studiach dziennych nauka realizowana będzie za darmo, na zaocznych koszt to 2450 zł za semestr.

Więcej informacji o kierunkach psychologicznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia psychologiczne Bydgoszcz. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia psychologiczne w Polsce.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Bydgoszczy.

Można skorzystać również z innych informacji o studiach w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Uczelnie Bydgoszcz

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia