Kierunki studiów Wrocławrodzaje studiów WrocławStudiaStudia humanistyczneStudia Wrocław

Studia humanistyczne we Wrocławiu

Humaniści bez problemu znajdą bogatą ofertę humanistycznych kierunków studiów we Wrocławiu. Wiele ciekawych propozycji dla kandydatów na studia ma Uniwersytet Wrocławski. Mogą oni studiować na takich kierunkach, jak np. FILOZOFIA, KULTUROZNAWSTWO, INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE, KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO i wiele innych.

Jeśli wybierasz się na studia humanistyczne we Wrocławiu, to zdecydowanie najciekawsze propozycje z tego zakresu ma Uniwersytet Wrocławski. Zadowoleni będą kandydaci zainteresowani naukami związanymi z kulturoznawstwem i filozofią, ale również planujący karierę zawodową w dziedzinach takich, jak edytorstwo, pisanie twórcze, czy publikowanie cyfrowe i sieciowe.
Oryginalną propozycją jest kierunek ochrona dóbr kultury, proponowany przez Szkołę Wyższą Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania (jubilerstwo i rzeczoznawstwo kamieni szlachetnych i konserwacja dzieł sztuki). Dowiedz się więcej – poniżej znajdziesz linki do opisów kierunków studiów.

Filozofia na Uniwersytecie Wrocławskim

Studia na kierunku filozofia, proponowanym przez Uniwersytet Wrocławski, uczą stawiania pytań i formułowania odpowiedzi, a także logicznego, ścisłego myślenia, określania własnego stanowiska, racjonalnej argumentacji i krytycznej analizy rzeczywistości.

Podczas studiów poznasz istotne zagadnienia z dziedzin, takich jak historii filozofii, logiki i etyki. Nabędziesz umiejętności praktycznego rozumienia i interpretacji tekstów – nie tylko filozoficznych. Poznasz specyfikę filozofii, jej miejsce w kulturze oraz odrębność od nauki, religii, sztuki i potocznego myślenia.

Zestaw cech i kompetencji, jakie będziesz posiadać po studiach, umożliwi Ci swobodne poruszanie się na rynku pracy. Umiejętność krytycznego myślenia, analizowania faktów, rozwiązywania problemów i wyciągania właściwych wniosków pozwolą Ci zatrudnić się praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki. Absolwenci filozofii bardzo często znajdują pracę w mediach, w instytucjach kultury oraz jako specjaliści ds. wizerunku i public relations.

Publikowanie cyfrowe i sieciowe na Uniwersytecie Wrocławskim

Kierunek studiów publikowanie cyfrowe i sieciowe, który ma w swojej ofercie Uniwersytet Wrocławski (Wydział Filologiczny UWr), to nowoczesna i interdyscyplinarna odpowiedź na zmieniające się potrzeby rzeczywistości – rozwój technologiczny postawił przed rynkiem wydawniczym nowe i ciekawe wyzwania.

W trakcie studiów poznasz cały proces związany z publikacjami cyfrowymi – od ich tworzenia, przez przechowywanie, aż po odbiór i użytkowanie; różne sposoby funkcjonowania publikacji oraz nauczysz się przygotowywać, udostępniać i zarządzać publikacjami skierowanymi do różnych grup odbiorców.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o studium przypadku, analizy komputerowe, warsztaty i laboratoria. Dzięki temu studenci poszerzają swoją wiedzę teoretyczną oraz zdobywają niezbędne umiejętności praktyczne, które będą niezbędne na gruncie zawodowym.

Absolwenci tego kierunku będą kompetentnymi pracownikami sektora informacji. Pracę znajdą w wydawnictwach publikacji tradycyjnych i cyfrowych, redakcjach portali internetowych, firmach prowadzących digitalizację publikacji, bibliotekach cyfrowych, instytucjach naukowych prowadzących repozytoria typu Open Access, księgarniach internetowych, działach wydawniczych, marketingowych i promocyjnych firm.

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim

Kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo to propozycja UWr skierowana do osób interesujących się się komunikacją medialną, zarządzaniem i przekazywaniem informacji we współczesnym świecie.

Zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności związane z wykorzystaniem nowych technologii w procesach komunikacyjnych i informacyjnych, a także dogłębnie poznasz świat książki i informacji. Nauczysz się wyszukiwać, selekcjonować i analizować informacje pochodzące z wielu źródeł na potrzeby różnych odbiorców. Swoją wiedzę poszerzysz o przedmioty ogólnokształcące m.in. wiedzę o kulturze, logikę i naukoznawstwo. Zdobędziesz także kwalifikacje pedagogiczne, które uprawniają do pracy w bibliotekach wszystkich typów szkół oraz w bibliotekach pedagogicznych.

Absolwenci tego kierunku znajdą pracę w centrach informacji (biznesowej, turystycznej, prawnej, medycznej, bibliograficznej), wydawnictwach, mediatekach, bibliotekach (naukowych, publicznych, szkolnych), księgarniach, domach kultury, oraz wszędzie tam, gdzie niezbędna jest umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania informacji, tworzenia baz danych oraz zarządzania nimi.

Ochrona dóbr kultury w Szkole Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu

Ochrona dóbr kultury – kierunek studiów, który prowadzi Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu, realizowany jest w unikatowej specjalności jubilerstwo i rzeczoznawstwo kamieni szlachetnych.

SWRAiZ jest jedyną wyższą uczelnią w Polsce edukującą artystów rzemieślników w branży jubilerstwa, znawstwa kamieni szlachetnych oraz konserwacji dzieł sztuki. Wymaga to od studentów umiejętność łączenia nauki i sztuki, wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych, umiejętności manualnych oraz podążania za najnowszymi trendami nowoczesnych technologii. 

Uczelnia jest nastawiona na przygotowanie wysoko wykwalifikowanych fachowców potrafiących samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Programy realizowane są przez doświadczoną własną kadrę oraz wykładowców Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej i Akademii Sztuk Pięknych.

Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim

Studia na kierunku kulturoznawstwo, które proponuje kandydatom UWr, badają i opisują, ale też inicjują przemiany w kulturze współczesnej. Będziesz studiować zarówno historię myśli o kulturze, jak i praktyki kulturowe, poznaszy nurty humanistyczne i posthumanistyczne, będziesz rozwijać filozofię kultury, ale też w ramach badań empirycznych analizować zjawiska i procesy o zasięgu globalnym i lokalnym (media, sztuka, aktywizm, polityka, życie codzienne). 

Specjalności:

  • kultura filmowa
  • ekologie kultury
  • studia miejskie i globalne

Perspektywy zawodowe:

  • animacja kultury,
  • redakcje mediów kulturalnych,
  • centra poznawcze,
  • muzea przyrodnicze,
  • muzea sztuki,
  • instytucje samorządowe i miejskie.


Uzyskaj szczegółowe informacje o humanistycznych kierunkach studiów dostępnych we Wrocławiu, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów humanistycznych we Wrocławiu 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia humanistyczne Wrocław. Interesujesz się kulturą, pociąga cię filozofia i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia humanistyczne w Polsce.

Czytaj także:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów np. studia filologiczne, studia historyczne lub społeczne – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów we Wrocławiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom we Wrocławiu:

Studia we Wrocławiu

Kierunki studiów we Wrocławiu

Rekrutacja na studia we Wrocławiu

Uczelnie Wrocław

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia