Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu

uczelnia niepubliczna, Wrocław

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu jest zawodową uczelnią niepubliczną, zarejestrowaną w rejestrze uczelni niepublicznych pod numerem 256.

50-244 Wrocław, pl. Św. Macieja 21; swraiz.pl/

Kierunki studiów - Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu

studia I stopnia

  • OCHRONA DÓBR KULTURY

Rekrutacja

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znaleźć można w dziale KANDYDAT, REKRUTACJA lub Uchwale Senatu na stronie Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu.

Studia podyplomowe

Brak informacji o prowadzonych studiach podyplomowych.

Kontakt

SWRAiZ we Wrocławiu - aktualności z uczelni, rekrutacja, kierunki studiów

Lokalizacja

Studia we Wrocławiu i województwie dolnośląskim