Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Dzieje medycyny uniwersyteckiej we Wrocławiu sięgają początku XIX wieku. W strukturze Uniwersytetu Medycznego znajduję się pięć Wydziałów: Lekarski, Lekarsko-Stomatologiczny, Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Farmaceutyczny z Odziałem Analityki Medycznej oraz Nauk o Zdrowiu. Uczelnia prowadzi badania naukowe i kształci młodzież akademicką bez względu na rasę, narodowość i wyznanie, czerpiąc wzorce z dziedzictwa światowego. Swoją misję dydaktyczną i wychowawczą realizuje poprzez trzystopniowy system kształcenia.

Kierunki studiów

studia I stopnia i jednolite magisterskie

  • ANALITYKA MEDYCZNA
  • DIETETYKA
  • FARMACJA
  • FIZJOTERAPIA
  • KIERUNEK LEKARSKI
  • KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY
  • PIELĘGNIARSTWO
  • POŁOŻNICTWO
  • RATOWNICTWO MEDYCZNE
  • ZDROWIE PUBLICZNE

Rekrutacja

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znaleźć można w dziale KANDYDAT, REKRUTACJA lub Uchwale Senatu na stronie Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

Aktualności z uczelni

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni.

Lokalizacja

Kontakt

50-367 Wrocław, wyb. Ludwika Pasteura 1; Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Również we Wrocławiu

Zbliżające się wydarzenia