Kierunki studiów WrocławnewStudia medyczneStudia WrocławTop studiaTOP Wrocław

Kierunek lekarski we Wrocławiu

Kierunek lekarski należy w Polsce do jednych z najbardziej prestiżowych, a liczba chętnych znacznie przekracza ilość przygotowanych dla kandydatów miejsc. W stolicy Dolnego Śląska studia na kierunku lekarskim oferują wyłącznie Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu oraz Politechnika Wrocławska. Dowiedz się więcej o tych studiach.

Kierunek lekarski to studia jednolite magisterskie, które trwają 6 lat. Pozwalają zdobyć wiedzę na temat praktycznie wszystkich dziedzin medycyny.

Kierunek lekarski na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Pierwsze trzy lata studiów na kierunku lekarskim, prowadzonym przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, skupiają się na nauczeniu teorii i do pewnego stopnia nawiązują do lat szkolnych, również pod względem nauczanych przedmiotów. Zajęcia kliniczne, czyli wymagające kontaktu z pacjentami, rozpoczynają się na trzecim roku studiów i są pierwszą okazją do przekonania się, jak praca lekarza wygląda w praktyce. Z czasem poznaje się kolejne dziedziny medycyny, a ostatni, szósty rok studiów jest w zasadzie całkowicie poświęcony pracy z pacjentami w szpitalu. Po studiach absolwenci odbywają roczny staż oraz zdają Lekarski Egzamin Końcowy, po czym mogą wybrać swoją specjalizację.

Tak w skrócie wygląda przebieg studiów. Wśród przedmiotów z jakimi spotkasz się na studiach są: anatomia to przedmiot, któremu na początku studiów poświęca się najwięcej czasu i uwagi. Później pojawia się biochemia – o trudności tego przedmiotu również krążą legendy. Na patomorfologii, poza oceną preparatów histologicznych, bierze się udział w sekcjach. Pewnym oderwaniem od przedmiotów typowo medycznych jest prawo medyczne, na którym przepisy omawia się na podstawie konkretnych przypadków. Później zgłębiamy wiedzę z poszczególnych specjalności w kolejnych klinikach, z których każda jest o innym profilu .

Kierunek lekarski na Politechnice Wrocławskiej

Kierunek lekarski ma w swojej ofercie także Politechnika Wrocławska. Wartością kierunku lekarskiego utworzonego na Wydziale Medycznym PWr jest przede wszystkim wyjątkowo nowoczesny i interdyscyplinarny program kształcenia przyszłych lekarzy obejmujący nauki podstawowe na rozszerzonym poziomie i różne aspekty technologii medycznych. Nowy Wydział Medyczny będzie ściśle współpracował z wydziałami nauk inżynieryjno-technicznych, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz społecznych. Wrocławskie szpitale partnerskie będą stanowiły bazę kliniczną i dydaktyczną kierunku lekarskiego.

Studia lekarskie na PWr gwarantują m.in.:

  • klasyczne kształcenie medyczne wzbogacone o nauki podstawowe i techniczne;
  • przedmioty oraz zajęcia praktyczne umożliwiające kontakt z pacjentem już od pierwszego semestru studiów, tzw. godziny przy łóżku pacjenta (dodatkowo aż 249 h w całym cyklu studiów);
  • opiekę tutorów (pracownik akademicki i praktykujący lekarz), od pierwszego semestru nauki studenci będą mieli swojego mentora i opiekuna, który będzie im towarzyszył na kolejnych etapach nauki;
  • możliwość kształcenia się w maksymalnie 6-osobowych grupach ćwiczeniowych i klinicznych;
  • doświadczenie zebrane na wielu oddziałach i w klinikach wrocławskich szpitali, budujące umiejętność pracy w różnych warunkach klinicznych i w zmieniających się zespołach lekarskich;
  • minimum 125 h zajęć w nowoczesnym Centrum Symulacji Medycznej od I do V roku studiów.

Po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów na kierunku lekarskim, absolwenci będą mogli przystąpić do LEK-u (Lekarskiego Egzaminu Końcowego). Po zdanym egzaminie przyznaje się prawo wykonywania zawodu lekarza.


Uzyskaj szczegółowe informacje o kierunkach przygotowane przez prowadzące je Uczelnie:

Kierunek lekarski we Wrocławiu

Kierunek lekarski to niejedyny kierunek medyczny w ofercie szkół wyższych we Wrocławiu. Może warto rozważyć alternatywy. Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Wrocław. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów we Wrocławiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom we Wrocławiu:

Studia we Wrocławiu

Kierunki studiów we Wrocławiu

Rekrutacja na studia we Wrocławiu

Uczelnie Wrocław

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia