Kierunki studiów WrocławnewStudia medyczneStudia WrocławTop studiaTOP Wrocław

Pielęgniarstwo we Wrocławiu

Studia na kierunku pielęgniarstwo należą do grupy tych kierunków, które cieszą się największą popularnością wśród kandydatów. Postanowiliśmy spojrzeć na propozycje uczelni we Wrocławiu i dowiedzieć się, które z nich proponują pielęgniarstwo.

Studia na kierunku pielęgniarstwo przygotowują absolwentów do samodzielnego sprawowania opieki medycznej nad pacjentem, asystowania lekarzowi w czasie drobnych zabiegów i operacji, wykonywania samodzielnych działań w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, promocji i edukacji zdrowotnej.

Gdzie studiować kierunek pielęgniarstwo we Wrocławiu?

Dwie wrocławskie uczelnie przygotowały dla kandydatów propozycję studiów na kierunku pielęgniarstwo. Są to państwowy Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu oraz Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu.

Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

Podczas pierwszych lat studiów zajęcia odbywają się głównie w Centrum Symulacji Medycznej i w pracowniach umiejętności pielęgniarskich, ale kontakt z pacjentem nawiążesz bardzo szybko, bo już podczas zajęć praktycznych na II semestrze 1. roku.

Podczas pierwszego roku zrealizujesz przedmioty stricte medyczne: anatomia, patomorfologia, fizjologia czy mikrobiologia. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jako nieliczny w Polsce umożliwia studentom pielęgniarstwa naukę anatomii w prosektorium na preparatach, a także udział w sekcjach zwłok podczas zajęć z patomorfologii.

Studia I stopnia są realizowane w formie 3-letnich studiów stacjonarnych i 3,5-letnich studiów niestacjonarnych. Studia 3,5-letnie odbywają się w weekendy oraz w formie e-learningu i są przeznaczone przede wszystkim dla osób chcących się przekwalifikować. Studia I stopnia kończą się teoretycznym i praktycznym egzaminem zawodowym oraz obroną pracy licencjackiej.

Specjalizację możesz wybrać dopiero po ukończeniu studiów I stopnia oraz dodatkowych kursów (np. RKO lub EKG). Wybierać możesz spośród kilkunastu rodzajów specjalizacji, takich jak pielęgniarstwo chirurgiczne, geriatryczne, onkologiczne, rodzinne, neonatologiczne. Specjalizacja jest płatna, choć czasem może być finansowana przez szpital w przypadku braku specjalistów z danej dziedziny na rynku pracy.

Kierunek pielęgniarstwo we Wrocławiu

Co zyskujesz dzięki studiom na kierunku pielęgniarstwo?

Studia na kierunku pielęgniarstwo dają możliwość zdobycia jednego z najbardziej uniwersalnych i wszechstronnych zawodów medycznych. Osoby o takim wykształceniu potrzebne są, bowiem nie tylko w publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, ale znajdują także zatrudnienie w placówkach oświatowych, zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej, w hospicjach, domach opieki społecznej i domach spokojnej starości, w uzdrowiskach.

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w:

 • szpitalach,
 • w prywatnych i publicznych ośrodkach rehabilitacyjnych
 • w przychodniach,
 • zakładach opieki zdrowotnej (geriatrycznych),
 • w urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie pielęgniarstwa i ochrony zdrowia,
 • w uzdrowiskach,
 • instytucjach badawczych i w ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk medycznych,
 • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej,
 • domach opieki społecznej.

Studiowanie pielęgniarstwa pozwala na uzyskanie zawodu, któremu zgodnie z wymogami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przypisuje się obecnie funkcje związane z promowaniem zdrowia, prowadzeniem działań profilaktycznych, działań wychowawczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych i opiekuńczych. Wykonując ten zawód można też nauczać i prowadzić prace naukowo-badawcze w dziedzinie pielęgniarstwa.

Ukończenie studiów pozwala na uzyskanie prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza na terenie Polski oraz krajów UE.

Więcej informacji o kierunkach medycznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Wrocław. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów we Wrocławiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom we Wrocławiu:

Studia we Wrocławiu

Kierunki studiów we Wrocławiu

Rekrutacja na studia we Wrocławiu

Uczelnie Wrocław

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia