Górnictwo i geologia – Politechnika Wrocławska

Oferta kierunku Górnictwo i geologia adresowana jest do studentów, którzy swoje uzdolnienia w zakresie nauk ścisłych łączą z zainteresowaniami przyrodniczymi i społecznymi. Absolwent studiów posiada umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych, a także specjalistycznych, objętych programem studiów (podziemne i odkrywkowe technologie górnicze, geomechanika, maszyny, robotyka i cyfryzacja, systemy przeróbcze, zarządzanie środowiskiem).

Absolwent będzie przygotowany do pracy inżynierskiej w przedsiębiorstwach górniczych, geologicznych, geotechnicznych, a także w innych działach gospodarki, w których występują problemy z zakresu górnictwa i geologii. Otrzyma przygotowanie do organizacji, kierowania i projektowania elementów robót górniczych i geotechnicznych w tym w zakresie mechanizacji, elektryfikacji oraz oceny wpływu przemysłu na środowisko.

Specjalności:

  • Cyfrowe górnictwo
  • Geoturystyka i rewitalizacja
  • Inżynieria mineralna i ochrona środowiska
  • Geologia inżynierska i geotechnika
  • Górnictwo podziemne
  • Górnictwo odkrywkowe
  • Eksploatacja ziemna i odkrywkowa złóż

Poznaj inne propozycje kierunków:

Studia techniczne Wrocław
Studia geograficzne Wrocław
Studia ścisłe Wrocław
Politechnika Wrocławska

Materiały: opis kierunku na stronie Uczelni

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia