Inżynieria bezpieczeństwa – studia we Wrocławiu

Interesują Cię studia techniczne z zakresu nauk o bezpieczeństwie? Chcesz wybrać studia we Wrocławiu? Dowiedz się więcej o kierunku inżynieria bezpieczeństwa.

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa prowadzą Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Inżynieria bezpieczeństwa na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Studenci kierunku inżynieria bezpieczeństwa, prowadzonego przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, nabywają wiedzę i umiejętności, które pozwalają monitorować stan i warunki bezpieczeństwa osób, obiektów technicznych oraz środowiska przyrodniczego. Potrafią kontrolować przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz norm, a także organizować i prowadzić akcje ratownicze, podejmować działania ograniczające wypadki, awarie i katastrofy, prowadzić dokumentację związaną z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

Absolwenci zatrudniani są w instytucjach związanych z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa i ochrony ludności, a także w administracji państwowej ukierunkowanej na służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.

Inżynieria bezpieczeństwa w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

W przypadku kierunku inżynieria bezpieczeństwa w AWL we Wrocławiu kandydaci mają do wyboru studia cywilne lub wojskowe.

Inżynieria bezpieczeństwa (studia cywilne) to interdyscyplinarny kierunek z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych. Studia te skierowane są do osób, które przyszłość wiążą z pracą w przemyśle w charakterze inżynierów bezpieczeństwa, osób zajmujących się projektowaniem, wsparciem i modelowaniem systemów
inżynierskich, kierowaniem i koordynowaniem akcji ratowniczych, a także procesami związanymi z kontrolą i nadzorem jakościowym funkcjonujących systemów inżynierskich i logistycznych.

Perspektywy zatrudnienia i rozwoju zawodowego to m.in: przedsiębiorstwa państwowe, jednostki ratownicze straży pożarnej, administracja publiczna zajmująca się problematyką bezpieczeństwa technicznego (np. urzędy dozoru technicznego), firmy wdrażające systemy bezpieczeństwa technicznego, instytucje wojskowe.

Stacjonarne, wojskowe studia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa przeznaczone są dla kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Kształcenie odbywa się w ramach trzech modułów: 

  • kierunkowego, na którym student nabywa i doskonali umiejętności ogólne i inżynierskie;
  • wojskowego, na którym student nabywa podstawowa wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu oficera Wojsk Polskiego;
  • specjalistycznego, na którym student nabywa i doskonali specjalistyczną wiedzę w ramach wybranej specjalności wojskowej. 

Szkolenie wojskowe w okresie studiów realizowane jest w Centrach Szkolenia i Ośrodkach Szkoleń Poligonowych.

Absolwent kierunku Inżynieria bezpieczeństwa w specjalnościach: Inżynieria wojskowa i Obrona przed bronią masowego rażenia, po pozytywnym zdaniu Egzaminu Oficerskiego promowany jest na pierwszy stopień oficerski – podporucznika w korpusie osobowym wojsk inżynieryjnych lub obrony przed bronią masowego rażenia.

Uczelnie prowadzące kierunek inżynieria bezpieczeństwa w we Wrocławiu

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków technicznych – sprawdź naszą stronę studia techniczne Wrocław. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce. Dla tych, którzy interesują się informatyką odpowiednie informacje na stronie studia informatyczne Wrocław.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów we Wrocławiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom we Wrocławiu:

Studia we Wrocławiu

Kierunki studiów we Wrocławiu

Rekrutacja na studia we Wrocławiu

Uczelnie Wrocław

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia