Kierunki studiów WrocławStudia techniczneStudia Wrocław

Mechanika i budowa maszyn energetycznych we Wrocławiu

Myślisz o tym, by wybrać studia na kierunku mechanika i budowa maszyn energetycznych we Wrocławiu? Zobacz, które wrocławskie uczelnie proponują go kandydatom!

Kierunek mechanika i budowa maszyn energetycznych prowadzi Politechnika Wrocławska. Co musisz wiedzieć zanim podejmiesz decyzję o wyborze tego kierunku?

Mechanika i budowa maszyn energetycznych na Politechnice Wrocławskiej

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn energetycznych, które proponuje Wydział Mechaniczno-Energetyczny PWr, umożliwiają kształcenie ukierunkowane na uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie projektowania i eksploatacji nowoczesnych maszyn i urządzeń stosowanych w układach energetycznych wykorzystujących zarówno odnawialne źródła energii jak też paliwa konwencjonalne.

Podczas kształcenia studenci uczą się samodzielnego projektowania maszyn i urządzeń technicznych odpowiednich do studiowanej specjalności, wykonują obliczenia inżynierskie podstawowych części maszyn i urządzeń wykorzystując nowoczesne techniki komputerowego wspomagania projektowania.

Studenci kształcą się m.in. w zakresie specjalności

  • Inżynieria chłodnicza, kriogeniczna i procesowa
  • Inżynieria cieplna

Poznaj trochę dokładniej oferowane specjalności.

Inżynieria cieplna

Specjalność “Inżynieria cieplna” na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Energetycznych na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej skupia się na zdobywaniu wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania nowoczesnych maszyn i urządzeń stosowanych w układach energetycznych wykorzystujących zarówno odnawialne źródła energii jak też klasyczne paliwa.

Studenci uczą się na tej specjalności budowy i projektowania m.in. turbin wiatrowych, wodnych, parowych i gazowych, pomp, wentylatorów, silników, wymienników ciepła i masy czy urządzeń automatyki stosowanej w energetyce. Studenci zdobywają na specjalności „Inżynieria cieplna” szczegółową wiedzę z zakresu termodynamiki, mechaniki płynów, przepływu ciepła i masy, a także projektowania, badań eksperymentalnych i diagnostycznych urządzeń cieplnych. Studenci mają też możliwość pozyskania szczegółowej wiedzy i umiejętności wykorzystania nowoczesnych technik komputerowego wspomagania projektowania i symulacji pracy różnych maszyn i urządzeń energetycznych. Kształcenie na specjalności “Inżynieria cieplna” umożliwia więc zdobycie praktycznych umiejętności projektowania i analizy instalacji cieplnych oraz poznania narzędzi i technik wykorzystywanych w procesach cieplnych.

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w branżach związanych z najważniejszymi dziedzinami gospodarki, takich jak m.in. przemysł energetyczny, hutniczy, paliwowy, chemiczny, spożywczy czy firmy zajmujące się projektowaniem, produkcją i badaniem maszyn i urządzeń cieplnych. Kształcenie na specjalności “Inżynieria cieplna” daje również możliwość zdobycia szczegółowej wiedzy na temat projektowania maszyn i urządzeń energetycznych wykorzystywanych do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Inżynieria chłodnicza, kriogeniczna i procesowa

Specjalność “Inżynieria chłodnicza, kriogeniczna i procesowa” na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Energetycznych na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej skupia się na zdobywaniu wiedzy i umiejętności w dziedzinie projektowania i eksploatacji urządzeń i instalacji chłodniczych, kriogenicznych i procesowych. Studenci na tej specjalności zdobywają wiedzę z zakresu termodynamiki, mechaniki płynów, projektowania i analizy procesów przemysłowych. Specjalność ta umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności projektowania i budowania instalacji chłodniczych oraz procesowych, w tym instalacji przemysłowych, chłodni, zamrażalni i magazynów chłodniczych.

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w branżach związanych z utrzymaniem komfortu termicznego człowieka, produkcją i dystrybucją żywności, farmaceutyków, chemikaliów, a także w firmach specjalizujących się w budowie i eksploatacji urządzeń kriogenicznych, takich jak zbiorniki ciekłych gazów czy instalacje do przetwarzania i przechowywania gazu ziemnego. Kształcenie na tej specjalności umożliwia zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności, które są coraz bardziej poszukiwane w przemyśle, ze względu na rosnące wymagania dotyczące efektywności energetycznej i ochrony środowiska.

Zobacz film o kierunku

Mechanika i budowa maszyn energetycznych na PWr

Perspektywy zawodowe absolwentów

  • biura projektowe i firmy zajmujące się projektowaniem, produkcją i badaniem maszyn i urządzeń cieplnych i chłodniczych – na stanowisku konstruktora lub inżyniera procesów technologicznych
  • ośrodki i działy badawczo-rozwojowe – inżynier ds. rozwoju
  • firmy i instytucje użytkujące maszyny i urządzenia energetyczne – inżynier ds. eksploatacji, serwisu, dozoru technicznego
  • przedsiębiorstwa energetyczne (w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej, ciepła i chłodu) oraz przemysł hutniczy, paliwowy, chemiczny, spożywczy

Kierunek mechanika i budowa maszyn energetycznych we Wrocławiu

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków technicznych – sprawdź naszą stronę studia techniczne Wrocław. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce. Dla tych, którzy interesują się informatyką odpowiednie informacje na stronie studia informatyczne Wrocław.

Czytaj również:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów we Wrocławiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom we Wrocławiu:

Studia we Wrocławiu

Kierunki studiów we Wrocławiu

Rekrutacja na studia we Wrocławiu

Uczelnie Wrocław

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia