Akademia Wojsk Lądowych we WrocławiuUczelnia

Akademia Wojsk Lądowych (dawniej Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu jest spadkobiercą tradycji oręża polskiego i uniwersalnych wartości szkolnictwa narodowego. Swoje dziedzictwo intelektualne wywodzi z tradycji szkolnictwa wojskowego okresu I Rzeczpospolitej, kiedy to w 1765 roku utworzono Szkołę Rycerską. Jej absolwentami byli słynni dowódcy i bohaterowie narodu polskiego, m.in. Jakub Jasiński, Józef Sowiński. Istotą posłannictwa Uczelni było i nadal pozostaje kształcenie młodzieży na kompetentnych oficerów Wojska Polskiego oraz światłych i odpowiedzialnych obywateli naszej Ojczyzny. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, świadomość odpowiedzialności wszystkich pracowników za poziom i efekty usług edukacyjnych jest najważniejszą społeczną rolą Uczelni, a udział w tworzeniu krajowej przestrzeni edukacyjnej – obowiązkiem wobec przyszłych pokoleń.

Wykształcenie, które daje uczelnia wojskowa, umożliwia przygotowanie do twórczej pracy w zawodzie żołnierza – zawodzie społecznego zaufania, wymagającym wysokich norm etycznych. Dlatego wszyscy razem, studenci, absolwenci i pracownicy powinni dbać o dobrą opinię Uczelni. Od kadry i pracowników wojska oczekuje się, by nie szczędzili czasu i uwagi dla słuchaczy, których rozwój nam powierzono, by dbali o wiarygodność słowa mówionego i pisanego podczas realizacji każdego rodzaju zadania. Od słuchaczy oczekuje się rzetelności w studiach i właściwego reprezentowania Uczelni w każdym czasie i nie tylko w jej murach.Kierunki studiówRekrutacja

https://www.wojsko-polskie.pl/awl/kandydat/Studia podyplomowe

https://www.wojsko-polskie.pl/awl/oferta-edukacyjna-studia-podyplomowe/Lokalizacja
Kontakt

ul. Piotra Czajkowskiego 109
51-147 Wrocław
https://www.wojsko-polskie.pl/awl/


Zbliżające się wydarzenia