Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

uczelnia publiczna, Wrocław

Akademia Wojsk Lądowych (dawniej Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu jest spadkobiercą tradycji oręża polskiego i uniwersalnych wartości szkolnictwa narodowego. Swoje dziedzictwo intelektualne wywodzi z tradycji szkolnictwa wojskowego okresu I Rzeczpospolitej, kiedy to w 1765 roku utworzono Szkołę Rycerską. Jej absolwentami byli słynni dowódcy i bohaterowie narodu polskiego, m.in. Jakub Jasiński, Józef Sowiński. Istotą posłannictwa Uczelni było i nadal pozostaje kształcenie młodzieży na kompetentnych oficerów Wojska Polskiego oraz światłych i odpowiedzialnych obywateli naszej Ojczyzny. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, świadomość odpowiedzialności wszystkich pracowników za poziom i efekty usług edukacyjnych jest najważniejszą społeczną rolą Uczelni, a udział w tworzeniu krajowej przestrzeni edukacyjnej – obowiązkiem wobec przyszłych pokoleń.

Kierunki studiów - Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

studia I stopnia

  • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
  • DOWODZENIE – studia wojskowe
  • INFORMATYKA
  • INFORMATYKA – studia wojskowe
  • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
  • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA – studia wojskowe
  • LOGISTYKA
  • LOGISTYKA – studia wojskowe
  • ZARZĄDZANIE

Rekrutacja

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znaleźć można w dziale KANDYDAT, REKRUTACJA lub Uchwale Senatu na stronie Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Studia podyplomowe

Informacje o prowadzonych studiach podyplomowych znajdziesz na stronie Uczelni: www.wojsko-polskie.pl/awl/oferta-edukacyjna-studia-podyplomowe/

Kontakt

51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109;  Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

AWL we Wrocławiu - aktualności z uczelni, rekrutacja, kierunki studiów

Lokalizacja

Studia we Wrocławiu i województwie dolnośląskim