Kierunki studiów WrocławStudia techniczne

Geodezja i kartografia – Politechnika Wrocławska

Geodezja i kartografia to szeroka dyscyplina naukowo-techniczna, obejmująca swoim zakresem pozyskiwanie, przetwarzanie i wizualizację danych przestrzennych na potrzeby procesów inwestycyjnych, gospodarki przestrzennej, zarządzania nieruchomościami, ochrony środowiska i innych dziedzin.

Nowoczesne techniki pomiarowe wykorzystywane przez geodetów to m.in. niwelatory kodowe, robotyczne tachimetry elektroniczne, odbiorniki satelitarne i skanery laserowe. Dostępne dane teledetekcyjne umożliwiają monitorowanie środowiska naturalnego z pokładu satelitów. Systemy Informacji Geograficznej (GIS) pozwalają prowadzić zaawansowane analizy zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym, odkrywać prawidłowości rządzące tymi zjawiskami oraz planować optymalnie przedsięwzięcia inwestycyjne. Programowanie w GIS pozwala tworzyć własne aplikacje, które dodatkowo rozszerzają możliwości dostępnych narzędzi informatycznych. Podczas zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doświadczonych wykładowców (w tym z uczelni zagranicznych) oraz geodetów z uprawnieniami zawodowymi i pracowników administracji geodezyjnej, studenci kierunku geodezja i kartografia zdobywają uniwersalną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z wymienionych powyżej obszarów, które mogą być spożytkowane w każdym miejscu na świecie. W trakcie ćwiczeń studenci korzystają z profesjonalnego sprzętu geodezyjnego oraz zaawansowanego oprogramowania. Zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne Katedry Geodezji i Geoinformatyki Politechniki Wrocławskiej stanowią m.in. hybrydowy system do mobilnego skanowania laserowego, robotyczne tachimetry, bezzałogowe statki powietrzne, itd.

Poznaj inne propozycje kierunków:

Studia techniczne Wrocław
Studia ścisłe Wrocław
Politechnika Wrocławska

Materiały: opis kierunku na stronie Uczelni

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia