Kierunki studiów Wrocławrodzaje studiów WrocławStudiaStudia geograficzneStudia Wrocław

Studia geograficzne we Wrocławiu

Jeśli interesują Cię studia geograficzne we Wrocławiu, to najciekawsze propozycje posiada Uniwersytet Wrocławski. Znajdziesz tu takie geograficzne kierunki studiów jak: GEOGRAFIA, GEOLOGIA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA. Warto zapoznać się również z ofertą, którą przygotowały dla kandydatów na studia: Politechnika Wrocławska oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Studia geograficzne we Wrocławiu to propozycja przede wszystkim uczelni państwowych (Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), choć znajdziemy też jedną ofertę interdyscyplinarnych studiów z zakresu gospodarki przestrzennej na uczelni niepaństwowej (Uniwersytet Dolnośląski DSW Wrocław).

Przed ostatecznym wyborem studiów warto zapoznać się ze szczegółami. Specjalności na kierunku, zasady rekrutacji oraz perspektywy zawodowe absolwentów mogą mieć duży wpływ na charakter podjętej ostatecznie decyzji.

Geografia na Uniwersytecie Wrocławskim

Na kierunku studiów geografia, który prowadzi Uniwersytet Wrocławski, będziesz poznawać metody kompleksowej oceny środowiska na terenach naturalnych i zmienionych antropologicznie, jak również analizować, wizualizować i prognozować zmiany procesów przyrodniczych i społecznych, rozumieć i interpretować zasady funkcjonowania środowiska oraz badać współzależności w układzie człowiek–środowisko w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. Podczas studiów będziesz mieć możliwość korzystania z nowoczesnych systemów informacji oraz technik badawczych. Duży nacisk kładziony jest na zajęcia terenowe oraz wykorzystanie systemów informacji geograficznej w pracy geografa.

Absolwent geografii to potencjalny pracownik instytucji zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, fizjografią, warunkami życia ludzi, urbanistyką, organizacją działalności społeczno-gospodarczej, a także stacji i obserwatoriów hydrologicznych i meteorologicznych, przedsiębiorstw geodezyjnych i kartograficznych, placówek administracji państwowej i samorządowej, biur i organizacji turystycznych oraz instytucji oświatowych i naukowych.

Geodezja i kartografia na Politechnice Wrocławskiej

Studia na kierunku geodezja i kartografia, które proponuje kandydatom Politechnika Wrocławska, obejmują naukę pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji danych przestrzennych na potrzeby procesów inwestycyjnych, gospodarki przestrzennej, zarządzania nieruchomościami, ochrony środowiska i innych dziedzin.

Podczas zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doświadczonych wykładowców (w tym z uczelni zagranicznych) oraz geodetów z uprawnieniami zawodowymi i pracowników administracji geodezyjnej, studenci kierunku geodezja i kartografia zdobywają uniwersalną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z wymienionych powyżej obszarów, które mogą być spożytkowane w każdym miejscu na świecie. W trakcie ćwiczeń studenci korzystają z profesjonalnego sprzętu geodezyjnego oraz zaawansowanego oprogramowania.

Perspektywy zawodowe:

  • przedsiębiorstwa geodezyjne i kartograficzne,
  • przedsiębiorstwa geoinformatyczne świadczące usługi z zakresu fotogrametrii, teledetekcji i skanowania laserowego,
  • administracja publiczna – jednostki zajmujące się gospodarką przestrzenną, gospodarką nieruchomościami, tworzeniem geoportali i wykorzystaniem systemów GIS,
  • działy miernicze w zakładach górniczych,
  • instytucje naukowo-badawcze i ośrodki badawczo-rozwojowe,
  • start-upy wysoko zaawansowanych technologii, np. badań przestrzeni kosmicznej.

Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Kierunek studiów gospodarka przestrzenna, który ma w swojej ofercie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, jest skierowany do osób zainteresowanych planowaniem przestrzennym, zasadami projektowania, ekonomią i funduszami unijnymi, a także chcących mieć realny wpływ na kształtowanie polityki przestrzennej samorządów terytorialnych i strategii rozwoju gmin.

W trakcie studiów nauczysz się m.in. programowania i analiz społeczno-gospodarczych oraz przestrzennego rozwoju regionów i miast, gospodarki gruntami, wszelkich niezbędnych zagadnień ekonomicznych, a także elementów związanych z ochroną środowiska i ekorozwojem.

Perspektywy zawodowe:

  • pracownie projektowe i planistyczne,
  • działy urzędów gmin, starostw oraz urzędów marszałkowskich zajmujących się gospodarką przestrzenną, planowaniem przestrzennym, gospodarowaniem nieruchomościami.


Pełną listę kierunków geograficznych dostępnych we Wrocławiu przedstawiamy poniżej.

Kierunki studiów geograficznych we Wrocławiu 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia geograficzne Wrocław. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia geograficzne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów we Wrocławiu.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom we Wrocławiu:

Studia we Wrocławiu

Kierunki studiów we Wrocławiu

Rekrutacja na studia we Wrocławiu

Uczelnie Wrocław

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia